Spejarscouten kan tillreda en måltid åt sig själv eller en större grupp. Spejarscouten kan ta hand om tillfälliga, handledda ansvarsuppgifter i gruppen och utanför gruppen. Spejarscouten kan ta hand om disken och plocka undan efter måltiden. Spejarscouten tar hygien i beaktande då hen tillreder maten.

Valikko

Mat


Målsättning:

Spejarscouten kan tillreda en måltid åt sig själv eller en större grupp. Spejarscouten kan ta hand om tillfälliga, handledda ansvarsuppgifter i gruppen och utanför gruppen. Spejarscouten kan ta hand om disken och plocka undan efter måltiden. Spejarscouten tar hygien i beaktande då hen tillreder maten.

Beskrivning:

Spejarscouten tillreder mat under en utfärd på ett stormkök, över en öppen eld, i en eldgrop eller i en stor soppkanon. Spejarscouten tillreder mat av olika råvaror enligt recept. Spejarscouten lär sig att använda ett utfärdskök och kan vårda den utrustning hen använt i matlagningen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Retkeily Ruuanlaitto Tulenteko Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren skaffar de recept och råvaror som behövs för tillredning av maten och ser till att det finns tändstickor och annan nödvändig utrustning. Patrulledaren ger spejarscouterna ansvarsuppgifter vid behov. Patrulledaren ser tillsammans med spejarscouterna till att det finns släcknings- och första hjälpen utrustning på plats. Lotsens uppgift: Lotser hjälper patrulledaren att skaffa råvarorna för maten, planera aktiviteten och vid behov också att handla maten. På större läger fungerar lotsen vid behov i samarbete med lägerstaben.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga