Spejarscouten övar på att agera i olika farosituationer. Spejarscouten förstår vilken inverkan planering och förberedelse har i att förebygga olyckor och kan ta dessa i beaktande.

Valikko

Säkerhet


Målsättning:

Spejarscouten övar på att agera i olika farosituationer. Spejarscouten förstår vilken inverkan planering och förberedelse har i att förebygga olyckor och kan ta dessa i beaktande.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på första hjälpen, sjöräddning eller brandskydd.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Ensiapu Itsestä huolehtiminen Organisointitaidot Turvallisuus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrullen tar på förhand reda på säkerhetsrisken som anknyter till aktiviteten, t.ex. om spejarscouterna är simkunniga. Lotsens uppgift: Lotsens roll framhävs speciellt i mer krävande sätt att genomföra aktiviteten. Patrulledaren behöver inte ännu kunna lära ut alla färdigheter. Därför är det bra för lotsen att försäkra sig om att säkerhetsaspekter tas i hänsyn redan innan övningen. Lotsen kommer vid behov överens om ett besök till ett räddningsverk.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Sjöräddning. Spejarscouten bekantar sig med olika flytvästar. Patrullen går tillsammans igenom i hurudana situationer man använder sig av en livboj och övar på att använda den i praktiken. Istället för att använda sig av en livboj kan patrullen också tillverka en liknande grej av t.ex. en tom kanister. Spejarscouten prövar på att använda en flytoverall i säkra förhållanden. Spejarscouterna kan med handledning av patrulledaren, lotsen eller någon annan lära sig att transportera och rädda personer ur vatten. Om patrullmedlemmarna är duktiga simmaren kan patrullen också öva på att simma med kläderna på för att spejarscouterna ska få uppleva hur tungt det är. Fråga gärna om tips från lokala simhallar eller simföreningar för hur aktiviteten kan genomföras.

Orientering. Spejarscouten repeterar karttecknen och orienterar med terräng- och orienteringskartor. Spejarscoutpatrullen kan t.ex. också delta parvis i en orienteringsövning. För att få en extra utmaning kan spejarscouterna delta i en nattorientering. Det går att orientera också under vintern.

Säkerhetskartläggning. Patrullen funderar över olika säkerhetsrisker som kan uppstå under ett möte eller en utfärd (eller vilken som helst annan situation som ingår i aktiviteten eller verksamheten). Patrullen funderar övar allt som kan hända, vid sidan om den vanliga verksamheten. Aktiviteten kan genomföras t.ex. genom att observera möjliga säkerhetsrisker och skriva ner dem under en utfärd eller på ett läger. Gå igenom observationerna och diskutera om hur säkerheten beaktas på t.ex. läger.

Brand och räddning. Patrullen över på att släcka en brand på en person och en brand som orsakas av fett. Patrullen bekantar sig med räddningsplanen för kårlokalen, kårens utfärdsstuga eller lägerplats. Spejarscouten vet var det finns en släckningsfilt eller brandsläckare i kårlokalen och övar på att använda släckningsredskapen. Spejarscouten kan släcka en brand orsakad av fett genom att kväva elden. Spejarscouten kan agera vid en eldsvåda. Hen vet varför dörrarna i en brinnande byggnad ska stängas. Spejarscouterna kan öva hemma eller i kårlokalen hur man räddar sig undan en eldsvåda. Efter att en eldsvåda brutit loss fylls ett utrymme snabbt av rök och sikten blir dålig. Genom att knyta en halsduk eller skarf framför ögonen och genom att mörklägga rummen kan man pröva på hur svårt det är att hitta till ytterdörren genom att krypa i ett bekant utrymme. Att öva på att använda släckningsutrustning borde ske i övervakade förhållanden. Det lönar sig att be om hjälp av den lokala FBK-föreningen eller av det lokala räddningsverket. Också försäkringsbolag kan ordna gratis släckningsövningar. Bekanta er med FBK eller räddningsverkets verksamhet på er hemort. Patrullen repeterar också hur man ska agera vid en tältbrand.

Fästing. Spejarscouten känner igen en fästing och kan ta bort den. Ibland kan det vara svårt att känna igen en fästing, t.ex. om huden är smutsig eller har många födelsemärken. Oftast finns fästingen i något veck eller på ett område med kroppsbehåring. Fästingar förekommer vanligen i högt gräs, inte i träd. I skärgården förekommer fästingar mer allmänt. Ta bort en fästing med hjälp av att tvinna den med en fästingpinsett, som finns att köpa i t.ex. dagligvaruaffärer. Observera bettområdet i åtminstone en vecka eftersom fästingar kan sprida bl.a. borrelios genom sina bett. Som följd av borrelia uppstår en röd cirkel kring bettområdet, som växer och är minst fem centimeter i diameter. Om man får liknande symptom, är det skäl att söka upp läkarvård. Spejarscouterna kolla hurudan utrustning det finns i kårens första hjälpen väska för att ta bort fästingar.

Lägg till tips

Bifoga