Spejarscouten övar på att agera i olika farosituationer. Spejarscouten förstår vilken inverkan planering och förberedelse har i att förebygga olyckor och kan ta dessa i beaktande.

Valikko

Säkerhet


Målsättning:

Spejarscouten övar på att agera i olika farosituationer. Spejarscouten förstår vilken inverkan planering och förberedelse har i att förebygga olyckor och kan ta dessa i beaktande.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på första hjälpen, sjöräddning eller brandskydd.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Ensiapu Itsestä huolehtiminen Organisointitaidot Turvallisuus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrullen tar på förhand reda på säkerhetsrisken som anknyter till aktiviteten, t.ex. om spejarscouterna är simkunniga. Lotsens uppgift: Lotsens roll framhävs speciellt i mer krävande sätt att genomföra aktiviteten. Patrulledaren behöver inte ännu kunna lära ut alla färdigheter. Därför är det bra för lotsen att försäkra sig om att säkerhetsaspekter tas i hänsyn redan innan övningen. Lotsen kommer vid behov överens om ett besök till ett räddningsverk.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga