Spejarscouten behärskar de sjöscoutfärdigheter som behövs för att gå båtförarkursen.

Valikko

Shöaktivitet: Väderstrecken


Målsättning:

Spejarscouten behärskar de sjöscoutfärdigheter som behövs för att gå båtförarkursen.

Beskrivning:

Spejarscouten lär sig väderstrecken och deras grader. Spejarscouten övar på väderstrecken och graderna på sjökortet med hjälp av en transportör (gradskiva).

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Suunnistus Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren repeterar först för sig själv de saker hen ska lära ut åt spejarscouterna. Patrulledaren ser till att den utrustning och det material som behövs finns på plats.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att lära sig eller repetera de färdigheter som hen sedan ska lära ut åt spejarscouterna. Lotsen hjälper patrulledaren att hitta på lämpliga övningar.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Öva väderstreck och deras grader genom lek. Placera åtta käppar eller märken i en stor ring. På käpparna eller märkena finns till en början de åtta väderstrecken och interkardinalstrecken skrivna (alternativ deras förkortning på engelska). Alla lekdeltagare ställer sig i mitten av ringen och en av deltagarna, som på förhand blivit vald, ropar ut ett väderstreck som alla andra deltagare direkt ska springa till. Den lekdeltagare som är sist vid väderstrecket ropar nästa väderstreck. Såhär fortsätter leken tills det går smidigt. Höj svårighetsgraden genom att lägga till nordnordost, nordnordväst och så vidare mellan väderstrecken och interkardinalstrecken. Den här nivån kan lämnas bort och istället kan leken direkt gå vidare till nästa nivå där graderna kommer in. Graderna markeras på käpparna eller märkena och leken fortsätter som tidigare. Leken kan så försvåras genom att man lämnar bort de skrivna väderstrecken och graderna. I slutet av leken ska det vara möjligt att ropa ett slumpmässigt gradtal och lekdeltagarna ska ändå ha ett hum om åt vilket håll de ska springa då man t.ex. ropar ”202 grader”. Kom ihåg att märka ut 0/360 grader i norr.

Lägg till tips

Bifoga