Spejarscouten behärskar de sjöscoutfärdigheter som behövs för att gå båtförarkursen.

Valikko

Sjöaktivitet: Väjningsregler


Målsättning:

Spejarscouten behärskar de sjöscoutfärdigheter som behövs för att gå båtförarkursen.

Beskrivning:

Spejarscouten behärskar väjningsreglerna i sjötrafiken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Suunnistus Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren repeterar först för sig själv de saker hen ska lära ut åt spejarscouterna. Patrulledaren ser till att den utrustning och det material som behövs finns på plats.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att lära sig eller repetera de färdigheter som hen sedan ska lära ut åt spejarscouterna. Lotsen hjälper patrulledaren att hitta på lämpliga övningar.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerlivsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscouterna bygger egna båtar, t.ex. av lego, alternativt en barkbåt och gör ett segel av ett löv. Öva på olika väjningssituationer med dem. Ta vindriktningen och väjningsplikten i beaktande.

Lägg till tips

Bifoga