Spejarscouten kan tända, hålla i liv och släcka en eld säkert. Hen kan använda sig av olika sorts tändved.

Valikko

Att göra upp eld


Målsättning:

Spejarscouten kan tända, hålla i liv och släcka en eld säkert. Hen kan använda sig av olika sorts tändved.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på att tända en eld utan tändstickor eller genom att endast använda sig av trä från skogen. Hen repeterar också vilka egenskaper en bra eldplats har.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Tulenteko Turvallisuus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att de saker som behövs på mötet finns tillhands. Hen kollar också upp att det är tillåtet att göra upp eld. Lotsens uppgift: Lotsen ser till att genomförandet av aktiviteten går säkert till.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga