Spejarscouten kan tända, hålla i liv och släcka en eld säkert. Hen kan använda sig av olika sorts tändved.

Valikko

Att göra upp eld


Målsättning:

Spejarscouten kan tända, hålla i liv och släcka en eld säkert. Hen kan använda sig av olika sorts tändved.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på att tända en eld utan tändstickor eller genom att endast använda sig av trä från skogen. Hen repeterar också vilka egenskaper en bra eldplats har.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Tulenteko Turvallisuus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att de saker som behövs på mötet finns tillhands. Hen kollar också upp att det är tillåtet att göra upp eld. Lotsens uppgift: Lotsen ser till att genomförandet av aktiviteten går säkert till.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscouterna gör upp en eld av trä ur naturen. Uppgiften blir mer utmanande om ni gör uppgiften efter regn, då naturmaterialet är vått. Patrulledaren kan vid behov tipsa om att träd tänds bäst då de är kluvna och så små som möjligt.

Patrullen tränar på att göra upp en liten eld. Spejarscouten väljer tillsammans med sitt par en ändamålsenlig och säker plats med bra underlag för sin eld. Varje spejarscoutpar gör en eld, som är ekonomisk, alltså förbrukar så lite ved som möjligt. Samtidigt övar sig patrullen att släcka elden utan vatten och att täcka spåren efter elden. Scouterna bör sträva efter att hitta ved och fnöske ur naturen, samtidigt kan ni t.ex. träna på hur man kan använda en tjärstubbe då man ska tända en eld.

Patrullen bekantar sig med olika fnösken, som t.ex. en tuppkam (featherstick på engelska), björk och näver och gör upp eld av torr ved i smågrupper eller ensam, om möjligt. Det lönar sig att använda tid på att hitta och göra bra fnöske. För mötet behövs ved, olika fnöske och knivar till var och en för att göra fnöske. Dessutom lär sig spejarscouterna det rätta sättet att släcka en eld och hur man ska agera om någons kläder fattar eld eller elden sprider sig till växtligheten omkring.

Patrullen övar på att tända en brasa med metoder man använde tidigare. Det första alternativet är att bygga en eldborr. Patrullen tillverkar en båge, ett motstycke som man trycka ner bågen med, en borr (av en pinne) och ett underlag man kan snurra borren (pinnen) mot. Anvisningar för att bygga en eldborr hittar ni genom att googla. Det andra alternativet kan vara att göra upp eld med hjälp av elddon och fnöske. Med hjälp av elddonet försöker man få en gnista att träffa det självgjorda fnösket, som sedan börjar glöda/pyra och så kan brasan tändas.

Patrullen gör upp en eld utan tändstickor. Patrullen samlar ett material som är tätt men luftigt och lättantändligt, t.ex. en stor hög fnöske. För att göra upp elden kan ni ta hjälp av t.ex. solen, ett förstoringsglas eller svag ström. Om ni väljer att använda er av svag ström behöver ni dessutom batterier, en ledning och stålull. I samband med att ni gör upp elden kan ni passa på att testa hur lättantändliga olika material är.

Lägg till tips

Bifoga