Spejarscouten kan röra sig i finländsk natur och känner sig hemma i naturen. Spejarscouten känner till naturkrafternas makt och respekterar naturen. Spejarscouten känner igen faktorer som hotar den egna säkerheten och kan undvika farosituationer.

Valikko

Att röra sig i naturen


Målsättning:

Spejarscouten kan röra sig i finländsk natur och känner sig hemma i naturen. Spejarscouten känner till naturkrafternas makt och respekterar naturen. Spejarscouten känner igen faktorer som hotar den egna säkerheten och kan undvika farosituationer.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på färdigheter som behövs då man rör sig i naturen. Tanken är att spejarscoutpatrullen repeterar tidigare kunskaper men också lär sig nytt under aktiviteten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Luonto Retkeily Turvallisuus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder övningarna. Vid behov ber hen en mer rutinerad person att leda övningarna. Lotsens uppgift: Lotsen ser till att det lämpligaste tipset väljs för genomförandet av aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga