Spejarscouten kan röra sig i finländsk natur och känner sig hemma i naturen. Spejarscouten känner till naturkrafternas makt och respekterar naturen. Spejarscouten känner igen faktorer som hotar den egna säkerheten och kan undvika farosituationer.

Valikko

Att röra sig i naturen


Målsättning:

Spejarscouten kan röra sig i finländsk natur och känner sig hemma i naturen. Spejarscouten känner till naturkrafternas makt och respekterar naturen. Spejarscouten känner igen faktorer som hotar den egna säkerheten och kan undvika farosituationer.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på färdigheter som behövs då man rör sig i naturen. Tanken är att spejarscoutpatrullen repeterar tidigare kunskaper men också lär sig nytt under aktiviteten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Luonto Retkeily Turvallisuus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder övningarna. Vid behov ber hen en mer rutinerad person att leda övningarna. Lotsens uppgift: Lotsen ser till att det lämpligaste tipset väljs för genomförandet av aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Att spå väder. Patrullen övar på att förutspå väder. Patrullen kan söka information från biblioteket eller webben eller fråga olika människor om ordspråk och aforismer anknutna till väder. Patrullen funderar om det ligger något i de ordspråk de hittat. Efter att ha bekantat sig med ordspråken följer patrullmedlemmarna väderprognosen under en veckas tid. Varje spejarscout för bok om prognoserna för hemorten. Spejarscouterna beaktar speciellt lufttrycket och förhållandet mellan en förändring i lufttryck och en förändring i vädret. Det är också bra att anteckna de utlovade vindhastigheterna och temperaturerna. På mötet jämför spejarscouterna resultaten och försöker hitta samband mellan olika väderförhållanden (orsak-följd-förhållanden). Varje spejarscout kan ha en annorlunda uppgift: en kan ha som uppgift att följa med väderleksrapporten på TV, en annan klipper väderkartor ur tidningar, den tredje mäter, om möjligt, temperatur och lufttryck dagligen. Självklart kan två spejarscouter göra samma uppgift. På mötet med väderlekstema försöker patrullen visualisera den insamlade informationen genom att rita t.ex. en väggtavla. I samband med en utfärd kan patrullen undersöka moln. Patrullen bekantar sig med olika molnformationer och går ut för att observera den aktuella situationen. Det finns ungefär tio olika sorter av moln som påverkas av olika väderförhållanden. Patrullen kan också själv bygga en mer krävande mätare som anknyter till vädret, t.ex. en värme-, lufttryck- eller vindmätare. Instruktioner hur man kan bygga en mätare finns på webben. Patrulledaren bekantar sig på förhand med mätapparatur och hur man kan bygga dem. Hen föreslår på föregående möte vilken apparat patrullen ska bygga och skaffar tillbehör och instruktioner. Lotsen hjälper till vid behov.  

Allemansrätten. Patrullen repeterar allemansrätten och gör t.ex. en tavla eller ett spel över vad rättigheterna betyder och varför de är viktiga. Patrullen kan repetera allemansrätten t.ex. genom ett minnes- eller dominospel, söka efter kontroller i området kring kårlokalen eller genom att bilda meningar av enskilda ord. Ledaren kan berätta en saga om en person på utfärd, som ibland följer allemansrätten och ibland inte. Spejarscouternas uppgift är att känna igen vad personen gör rätt och vad hen gör fel. Ni kan också bekanta er med allemansrätten genom att göra en teater, rita eller förklara i stil med spelet Alias. Allemansrätten lämpar sig också som ledarskapsövning. Tillsammans med ett par planerar och leder spejarscouten en övning, en lek eller ett spel som anknyter till allemansrätten. För att undvika att alla par t.ex. gör en frågesport är det bra att på förhand komma överens om hurudana övningar paren planerar. Spel kan man planera utgående från bekanta spel, som t.ex. minnesspel, domino eller alias. En bekant lek, t.ex. ett skepp kommer lastat, olika springlekar eller nator, kan också fungera som mall för en lek. Spejarscoutpatrullen kan ordna ett möte för äventyrsscouterna med temat allemansrätt. Uppgiften lär spejarscouterna både att berätta om allemansrätten och att leda och organisera. Lotsens uppgift är att i god tid komma överens med äventyrsscoutlaget om en lämplig tid. Hen handleder och ger vid behov feedback till spejarscouterna. Patrullen kan tillsammans planera ett vanligt möte för äventyrsscouterna och fördela varje spejarscout eller spejarscoutpar en egen del att leda Istället för att hålla ett vanligt möte kan man också ordna en spårning eller en liten tävling där spejarscouterna får vara ansvariga för en egen kontroll.

Att gå vilse. Patrullen lär sig att agera på rätt sätt då man gått vilse. Man kan öva situationer där man gått vilse på många sätt. Patrullen kan öva på att förstå hur olika människor kan reagera då man gått vilse. Samtidigt kan man fundera hur t.ex. kyla och hunger påverkar. Målsättningen är att spejarscouterna inser vilken betydelse psykiska aspekter har för överlevnad. Medlemmarna i patrullen kan t.ex. föreställa sig att de är på en öde ö, mitt i skogen i Sibirien eller på en liknande plats. Lotsen ger olika beteenderoller åt spejarscouterna. Spejarscouternas uppgift är att försöka ta hand om varandra, lugna de skräckslagna och skapa så trevliga förhållanden som möjligt. I slutet av mötet är det viktigt att gå igenom övningen ordentligt, avtäcka rollerna och diskutera vilka känslor övningen väckte. Spejarscouterna kan också gå ut på isen på en sjö med förbundna ögon. Efter att de gått ett tag inser de snart att de gått i cirklar och inte rakt fram. Övningen hjälper spejarscouterna att konkret inse hur viktigt det är att observera olika fixpunkter i naturen. Samtidigt är det bra att repetera hur man hittar fixpunkten på en karta. Lotsen kan också föra patrullen ut i naturen, där spejarscouterna får uppgiften att hitta tillbaka till lägerområdet. Patrullen får en karta och kompass. Lotsen måste hela tiden veta vad patrullen gör och var den är så att en verklig nödsituation inte uppstår. Patrullen kan också öva på en situation där den märker att de glömt kartan på föregående kontroll eller pausplats. Patrullens uppgift är att hitta tillbaka till den tidigare platsen utan karta. Lotsen ser än en gång till att uppgiften utförs på ett säkert sätt.

Svag is. Patrullen bekantar sig på förhand med kännetecken på svag is. Information finns i t.ex. boken Ryggsäcken eller på webben. Patrullen kan också bekanta sig med vattendrag på hemorten. Den rutt patrullen går för att lära sig känna igen farliga ställen/svag is är bra att planera i förväg. Själva övningen med att rädda en person ur en isvak kan göras som en torrövning. Alternativt kan man vidtala någon som vinterbadar eller har en torrdräkt. Som hjälp vid räddningen kan bl.a. isdubbar, räddningsrep eller halsduk användas. Det är lotsen uppgift att se till att övningen är säker. Det är också bra att öva på hur man tar hand om en person man räddat ur isen, om hjälp inte finns direkt tillgängligt.

En ensam stund i skogen: Spejarscouterna sprider ut sig i ungefär 10–15 minuter ensamma i skogen. Spejarscouten försöker hitta saker som hen beundrar eller funderar över i naturen. Spejarscouten kan också ta bilder för en senare diskussion eller bearbetning. Spejarscouten kan också välja att plocka med sig något (blomma, kotte, sten…). Spejarscouterna samlas för att diskutera sina fynd och sammanställer till exempel ett collage av bilder.

Lägg till tips

Bifoga