Spejarscouten kan planera en vandring tillsammans med andra. Spejarscouten kan fungera i grupp på vandring.

Valikko

Föralternativ: Vandring över två nätter


Målsättning:

Spejarscouten kan planera en vandring tillsammans med andra. Spejarscouten kan fungera i grupp på vandring.

Beskrivning:

Spejarscouten deltar i en vandring som har minst två övernattningar. Spejarscouterna ansvarar för rutt- och matplanering och genomförande.

Förberedelser inför fyren: Patrullen väljer själv ett närliggande vandringsmål med rätt så obekant terräng. Spejarscouterna planerar själv sin vandringsrutt, men patrulledaren och lotsen ger råd för att välja övernattningsställen. Patrullen deltar i att göra en budget för vandringen och funderar hur vandringen kunde finansieras. Patrullen planerar sin meny själv och handlar råvarorna. Patrullen planerar också hur maten kunde göras möjligast lätt, t.ex. genom att torka den. Patrulledaren ger råd vid behov. Patrullen skriver en utrustningslista åt sig och packar på basen av den all vandringsutrustning som behövs.  

Fyrens förverkligande: Spejarscouterna orienterar själv under vandringen, men patrulledaren följer hela tiden med så att orienteringen går rätt till. Vid behov och/eller om det verkar som om att patrullen går i fel riktning handleder patrulledaren spejarscouterna. Patrullen övernattar i fasta vindskydd vid rutten eller i vandringbivacker som de bär med sig. Spejarscouterna leder varandra genom jämlikt ledarskap med hjälp av patrulledaren under vandringen. Varje spejarscout har en egen ansvarsuppgift under vandringen. Spejarscouterna kan ansvara för t.ex. menyer, loggbok, fotografering, för väderobservationer, reportage till kårtidningen eller en dylik uppgift.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Retkeily Ruuanlaitto Talous
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Luontosuhde Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att följa med planeringen av vandring i bakgrunden. Hen delger spejarscouterna om egna vandringserfarenheter och handleder dem i att förbereda sig för den kommande vandringen. Lotsen granskar tillsammans med patrulledaren utrustnings- och matlistan som spejarscouterna gjort.   Lotsen deltar i vandringen, men inte som aktiv aktör. Vid behov stöder hen patrulledaren och spejarscouterna under olika skeden av vandringen.   Efter vandringen handleder lotsen spejarscouterna att vårda utfärdsutrustningen, t.ex. hur man torkar ett tält.   Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder vid behov diskussionen på mötena. Hen deltar tillsammans med lotsen i planeringen och genomförandet av vandringen.   Patrulledaren hjälper spejarscouterna att i tur och ordning fungera som ledare på vandringen. Patrulledaren hjälper vid behov spejarscouterna med praktiska saker under vandringen.    Efter vandringen hjälper och handleder patrulledaren tillsammans med lotsen patrullen att ta hand om efterarbetet. Patrulledaren ser till att spejarscouterna skriver en sammanfattning om vandringen t.ex. till patrullens loggbok, kårens some-kanaler eller annat dylikt. Fyrens utvärdering: Efter vandringen vårdar patrullen vandringsutrustningen på ändamålsenligt sätt. Patrullen skriver i sin loggbok eller dylikt om sina erfarenheter, om framgångar och motgångar. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga