Spejarscouten bekantar sig med naturen ur en annan synvinkel och fungerar i samarbete med andra.

Valikko

Förhållandet till andra: Överfart


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med naturen ur en annan synvinkel och fungerar i samarbete med andra.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på överfart över ett vattendrag.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Retkeily
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att skaffa den utrustning som behövs till mötet och ser till att aktiviteten genomförs på ett tryggt sätt. Hen ansvarar för att överfarten genomförs som ett samarbete med hela patrullen. Patrulledaren försäkrar sig på förhand om att patrullmedlemmarna behärskar de färdigheter som behövs för att genomföra aktiviteten. Om patrulledaren vill kan hen be hjälp av en person som är mer erfaren av att röra sig i naturen.   Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att se till aktiviteten genomförs på ett säkert sätt. Hen uppmuntrar och handleder patrullen då den bygger eller planerar ett redskap för överfart och ser till att varje scout får en positiv erfarenhet av överfart.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscoutpatrullen bekantar sig med hur man rör sig säkert på is. Patrullen övar sig att använda olika redskap som t.ex. isklyvare, isdubbar och räddningsrep.  Före patrullen går ut på isen övar patrullmedlemmarna hur man räddar en som fallit genom isen utan att själv falla i. Av säkerhetsskäl är det bäst att öva på att röra sig på isen då det är tjock is. Då aktiviteten genomförs rör sig ingen ensam, alla håller avstånd till varandra och man försäkrar sig om att isen håller med en tjock käpp innan man går ut på isen. De som går bak i ledet har ett räddningsrep redo.

Att ta sig över strömmande vattendrag. Patrullen bekantar sig med hur man tar sig över strömmande vattendrag. Spejarscouterna funderar på förhand på riskerna med överfarten (t.ex. strömmande, vattnets djup och plötsliga förändringar i djupet, kallt vatten). Lotsen hjälper spejarscouterna att förstå betydelsen av att ha ett säkerhetsrep och varför midjeremmen på ryggsäcken ska vara öppen under överfarten. Spejarscoutpatrullen prövar på överfart i praktiken efter att ha gått igenom det i teorin. Det lönar sig att pröva på överfarten i en grund å där det inte strömmar så mycket. Strömmande vatten i djupa åar kan förvånansvärt lätt dra med sig. Den här aktiviteten kan också genomföras på en vandring. 

Spejarscoutpatrullen gör en risfia eller ryggsäcksflotte och tar sig över ett vattendrag. Grunden till en ryggsäcksflotte är flera ryggsäck som är fästa till varandra och som fungerar som flöten. För att ryggsäckarna ska vara vattentäta kan de läggas i sopsäckar eller endast täckas med regnskydd till ryggsäcken. Risfian är en flotte man paddlar från. Risfian görs av kvistar eller vass, band och presenning. Paddlar till risfian kan patrullen göra av t.ex. käpp med en Y-gren. Fäst ett vattenfast tyg, som t.ex. en plastpåse eller en sovsäckspåse, på Y-grenen. Det går också att paddla på en ryggsäcksflotte men oftast ligger man på den och paddlar för hand. Mer noggranna instruktioner finns i boken Ryggsäcken. 

Patrullen bygger en A-bro och tar sig över en bäck, ett stort dike eller en liten å. En A-bro är en konstruktion i form av ett A som består av tre ribbor. Konstruktionen kan användas för överfart över ett stort dike. Stödribban fästs med vinkelsurrning och toppen med kryss-surrning. Instruktioner för att göra en A-bro finns bl.a. i boken Ryggsäcken. 

Lägg till tips

Bifoga