Spejarscouten bekantar sig med naturen ur en annan synvinkel och fungerar i samarbete med andra.

Valikko

Förhållandet till andra: Överfart


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med naturen ur en annan synvinkel och fungerar i samarbete med andra.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på överfart över ett vattendrag.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Retkeily
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att skaffa den utrustning som behövs till mötet och ser till att aktiviteten genomförs på ett tryggt sätt. Hen ansvarar för att överfarten genomförs som ett samarbete med hela patrullen. Patrulledaren försäkrar sig på förhand om att patrullmedlemmarna behärskar de färdigheter som behövs för att genomföra aktiviteten. Om patrulledaren vill kan hen be hjälp av en person som är mer erfaren av att röra sig i naturen.   Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att se till aktiviteten genomförs på ett säkert sätt. Hen uppmuntrar och handleder patrullen då den bygger eller planerar ett redskap för överfart och ser till att varje scout får en positiv erfarenhet av överfart.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga