Spejarscouten vet hur jaktsäsongen inverkar på utflykter i naturen. Spejarscouten vet vad jakt innebär.

Valikko

Förhållandet till andra: Regler för jakt


Målsättning:

Spejarscouten vet hur jaktsäsongen inverkar på utflykter i naturen. Spejarscouten vet vad jakt innebär.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med jaktreglerna och med verksamheten i jaktsällskap. Hen lär sig att känna igen viltarter.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto Retkeily Yhdistystoiminta
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att på förhand bekanta sig med jaktreglerna eller att bjuda in en jägare till mötet.   Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att ta kontakt med den lokala jaktföreningen eller jaktvårdsförening och komma överens om ett samarbete för genomförandet av aktiviteten. Lotsens uppgift är att se till att gästen eller den person som patrullen besöker vet vad målsättningen för spejarscoutaktiviteten är.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga