Spejarscouten vet hur jaktsäsongen inverkar på utflykter i naturen. Spejarscouten vet vad jakt innebär.

Valikko

Förhållandet till andra: Regler för jakt


Målsättning:

Spejarscouten vet hur jaktsäsongen inverkar på utflykter i naturen. Spejarscouten vet vad jakt innebär.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med jaktreglerna och med verksamheten i jaktsällskap. Hen lär sig att känna igen viltarter.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto Retkeily Yhdistystoiminta
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att på förhand bekanta sig med jaktreglerna eller att bjuda in en jägare till mötet.   Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att ta kontakt med den lokala jaktföreningen eller jaktvårdsförening och komma överens om ett samarbete för genomförandet av aktiviteten. Lotsens uppgift är att se till att gästen eller den person som patrullen besöker vet vad målsättningen för spejarscoutaktiviteten är.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscouterna lär sig att känna igen de vanligaste viltarterna i Finland och smakar på minst två olika maträtter tillreda av vilt. Dessutom förbereder patrullen en fin middag av finländskt vilt eller bär eller både och. Lätta maträtter att tillverka av vilt är t.ex. renskav, köttfärslimpa och olika köttsoppor. 

Spejarscouten övar sig på att känna igen olika djur, deras spår, avföring och vet hur man skiljer på två arter som liknar varandra. Spejarscouten tar också reda på vilka vapen som finns till för att fälla olika djur och varför just det vapnet används. Spejarscouterna kan öva på artkännedom med hjälp av böcker och nätsidor eller genom att be den lokala viltvårdsföreningen att hjälpa till med övningen. På webbsidan riista.fi finns övningsuppgifter för jägarexamen och både teori- och igenkänningsuppgifter. Målsättningen är att spejarscouten vet hur hen kan avlägga jägarexamen och vad som hör till den.

Patrullen tar reda på hur många jaktlicenser utfärdats i närområdet och bekantar sig med processen för hur man i jaktföreningarna besluter vilket djur som ska fällas. Information om jaktsäsongen och jaktlicenser finns bl.a. på webbsidan riista.fi. Målsättningen är att spejarscouten vet varför djurbeståndet måste minskas. Dessutom håller patrullen eller åldersgruppen en skjutövning med luftgevär under ledning av jaktföreningen eller andra vuxna.

Patrullen bekantar sig med finländska viltarter. Patrullen kan bekanta sig med de olika arterna t.ex. genom att be en jägare berätta om vilka djurarter som finns i närskogen, om arternas kännetecken och typiskt beteende för arten. Om patrullen inte har möjlighet att be en jägare delta i mötet kan patrullen bekanta sig med webbsidan riista.fi, som Finlands Viltcentral upprätthåller för jägare och viltvårdare. 

Patrullen bekantar sig med de instruktioner som gäller för en scoututfärd under jaktsäsongen. Patrullen kan t.ex. bjuda in en jägare till sitt möte och be hen berätta om sina erfarenheter.

Patrullen besöker en lokal jaktförening. Under besöket hjälper patrullen föreningen, t.ex. genom att ta hand om utfordring av djur enligt instruktioner de fått. Samtidigt kan patrullen bekanta sig med en viltåker och hur en sådan fungerar. Patrullen kan också ta del av en triangelräkning av djur tillsammans med representanter från jaktföreningen. Målsättningen är att spejarscouten efter genomförd aktivitet vet att jakt inte endast är att jaga, utan också verksamhet som upprätthåller naturen och djurarter. 

Lägg till tips

Bifoga