Spejarscouten bekantar sig med faktorer som hotar säkerheten på en utfärd och kan förebygga olyckor. Hen kan agera i situationer som kräver första hjälpen, också då första hjälpen-utrustning eller snabb hjälp inte är tillgänglig.

Valikko

Förhållandet till andra - Säkerhet på utfärd


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med faktorer som hotar säkerheten på en utfärd och kan förebygga olyckor. Hen kan agera i situationer som kräver första hjälpen, också då första hjälpen-utrustning eller snabb hjälp inte är tillgänglig.

Beskrivning:

Spejarscouten lär sig att förebygga och sköta skador som kan uppkomma på en utfärd. Hen lär sig också att på förhand märka de faktorer som inverkar på säkerheten på en utfärd, så att man gemensamt kan ingripa. Det är bäst att genomföra den här aktiviteten i samband med en utfärd, så att de nya kunskaperna direkt kommer i bruk.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Ensiapu Turvallisuus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ska själv lära sig de saker hen ska lära ut eller alternativt leda mötet med någon som kan första hjälpen. Patrulledaren ser till att det finns salva, stödförband och skavsårsplåster på plats.    Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att se till att var och en får öva på sina första hjälpen färdigheter under säkra förhållanden. Lotsen hjälper vid behov patrulledaren att hitta en lämplig person att leda mötet och att lära ut färdigheter i första hjälpen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga