Spejarscouten bekantar sig med faktorer som hotar säkerheten på en utfärd och kan förebygga olyckor. Hen kan agera i situationer som kräver första hjälpen, också då första hjälpen-utrustning eller snabb hjälp inte är tillgänglig.

Valikko

Förhållandet till andra - Säkerhet på utfärd


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med faktorer som hotar säkerheten på en utfärd och kan förebygga olyckor. Hen kan agera i situationer som kräver första hjälpen, också då första hjälpen-utrustning eller snabb hjälp inte är tillgänglig.

Beskrivning:

Spejarscouten lär sig att förebygga och sköta skador som kan uppkomma på en utfärd. Hen lär sig också att på förhand märka de faktorer som inverkar på säkerheten på en utfärd, så att man gemensamt kan ingripa. Det är bäst att genomföra den här aktiviteten i samband med en utfärd, så att de nya kunskaperna direkt kommer i bruk.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Ensiapu Turvallisuus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ska själv lära sig de saker hen ska lära ut eller alternativt leda mötet med någon som kan första hjälpen. Patrulledaren ser till att det finns salva, stödförband och skavsårsplåster på plats.    Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att se till att var och en får öva på sina första hjälpen färdigheter under säkra förhållanden. Lotsen hjälper vid behov patrulledaren att hitta en lämplig person att leda mötet och att lära ut färdigheter i första hjälpen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen gör en anmälan om sin utfärd åt kårchefen. För att scoutförsäkringen ska gälla måste kårchefen vara medveten om alla utfärder i kåren. I anmälan meddelar patrullen vart utfärden görs, vilka personer som är med och det preliminära programmet för utfärden.

Spejarscouten bekantar sig med naturens egna läkemedel och skaffar erfarenheter av provisoriska första hjälpen material. Effektiva örter till sårbehandling är groblad, daggkåpa, ringblomma, rölleka och röd rudbeckia (echinacea). Rengör såren med örtextrakt gjorda av dessa örter. Man kan även droppa lite av örtextraktet på plåstret eller bandaget. Till att rengöra små sår passar bladen av groblad. Smula och pressa bladet så att bladytan fuktas. En daggkåpebindel helar såret. För behandlingen passar också röllekans blad, ringblommans blomning och ringblommesalva. Ringblomman är också effektiv i behandling av skavsår.

Patrulledaren ber spejarscouterna plötsligt under utfärden att berätta var patrullen befinner sig för tillfället och hur man lättast kan ledsaga ambulanspersonal till platsen. Det här kan patrullen öva genom att undersöka hur man hittar koordinaterna i telefonen.

Patrullen övar på några grundläggande sätt att massera för att lindra muskelvärk och på grundläggande tänjrörelser, som är bra att göra innan och under en vandring.

Spejarscouten bekantar sig med olika ställningar att transportera skadade i. T.ex. en person med magsmärtor transporteras med böjda ben och en person med andningssvårigheter i en halvsittande position. Patrullen övar på att transportera en person. Patrullen övar på bärgreppen: gullstol, brandmansgrepp, genom att bära på ryggen och flygplan. Patrullen kan också göra en bår och bära en patient 300 meter i skogen tillsammans med sitt par eller med hela patrullen. En tillfällig bår kan man göra till exempel av liggunderlag, skjortor, sovsäckar, fisknät, rockar, av mesar eller ryggsäckar, av rep eller av bälten. Information om hur man transporterar en skadad person finns bl.a. i boken Ryggsäcken. Lotsens uppgift är att se till att aktiviteten genomförs på ett säkert sätt.

Spejarscouten lär sig att känna igen symptom på ett möjligt benbrott och övar på att lindra smärtan för patienten genom att spjäla skadan inför transport. Aktiviteten lönar sig att genomföra i skogen och använda material ur naturen för nödspjälning. Ledaren kan använda sig av bilder på benbrott för att öva på att visuellt känna igen benbrott. 

Patrulledaren visar olika möjliga situationer under en vandring som kräver första hjälpen. Spejarscouterna ska ta reda på hur skadorna i fråga kan förebyggas på förhand och hur man ska agera om skadan är framme. Spejarscouterna kan söka efter svar på frågorna på webben eller intervjua en rutinerad vandrare. 

Lägg till tips

Bifoga