Spejarscouten kan berätta om det hen upplevt.

Valikko

Förhållandet till andra: Vandringsberättelser


Målsättning:

Spejarscouten kan berätta om det hen upplevt.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen skriver om sina veckomöten eller om sin vandring till en egen eller kårens publikation. Samtidigt funderar patrullmedlemmarna på hurudan text och hurudana bilder kunde locka nya medlemmar till scoutingen. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Vaikuttaminen Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteisöön kuuluminen
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att de skrivuppgifter patrullmedlemmarna kommit överens om genomförs och att var och en bidrar på sitt eget sätt till publikationen.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrullen vid behov att hitta olika publikationskanaler för patrullens text och bilder.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga