Spejarscouten kan utnyttja naturmaterial och lösa problemsituationer. Hen känner till traditionellt hantverk och utvecklar sin kreativitet.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Ett föremål av naturmaterial


Målsättning:

Spejarscouten kan utnyttja naturmaterial och lösa problemsituationer. Hen känner till traditionellt hantverk och utvecklar sin kreativitet.

Beskrivning:

Spejarscouten gör ett bruksföremål av naturmaterial och använder föremålet för avsett ändamål. Samtidigt övar spejarscouten på att använda de vanligaste verktygen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Luonto Luovuus Retkeily
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren söker på förhand anvisningar för eller modellbilder av de föremål som patrullen ska göra. Hen uppmuntrar spejarscouterna att pröva på nytt och ser till att de föremål spejarscouterna gör kommer i användning. Patrulledaren ser till att det material och verktyg som behövs finns på plats eller ber spejarscouterna på förhand att ta t.ex. knivar med.   Lotsens uppgift: Lotsen handleder och lär spejarscouterna vid behov. Lotsen kan också be någon händig person delta som gäst i spejarscouternas möte.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscouten täljer en smörkniv, en stekspade, en gaffel eller liknande. Målsättningen är att spejarscouten får idéer och erfarenhet av att tillverka olika föremål av naturmaterial och övar på att använda verktyg. Patrulledaren ska komma ihåg att ge instruktionerna åt spejarscouterna så att de kan tälja på ett säkert sätt. Det lönar sig att fästa speciellt mycket uppmärksamhet vid hur spejarscouterna sitter i förhållande till varandra och hurudant grepp de har om kniven.

Patrullen pysslar av naturmaterial. Patrullen kan t.ex. torka eller pressa växter och göra vykort av dem till ett av kårens jippon. Ett traditionellt pyssel är att tillverka en barkbåt och tävla sinsemellan med båtarna. Patrullen kan skaffa materialet under ett tidigare möte eller under en utfärd. Pysseltips finns i pysselböcker och så kan ni fråga om tips av äldre ledare i kåren.

Patrullen gör fiskematerial av naturmaterial. Patrullen kan använda sig av en färdig fiskelina och krok, trots att det går att göra alla delar av fiskeriredskapet av naturmaterial. Spöet kan man göra av vilken som helst lämplig gren, flötet kan göras av bark, kroken kan göras av en böjd gren, benbit, nål med mera. Att göra en lina av naturmaterial är däremot mycket mer ansträngande. Om ni vill kan ni försöka använda nässelfiber, linnefiber eller djurskinn eller tarm. Lättare är ändå att använda en färdig lina. Om man vill spara tid köper man linan i butiken. Till slut kan man göra ett provfiske.

Patrullen gör ett rep eller ett vidjeband av naturmaterial. Ett vitjeband av ung-gran tillverkas genom att skära av granen vid roten. Observera att du kan behöva lov till det här av markägaren. Stammen klyvs itu, börjandes från toppen genom hela stammen mot roten. Om vidjorna är styva eller om behovet är speciellt böjliga vidjor kan man värma dem en stund på glöd tills de är mer böjliga. Det rep eller vidjeband som patrullen gör kan t.ex. användas då patrullen är i behov av nödbivackering.

Spejarscouterna gör en visp av t.ex. björkkvistar. Enligt tradition skalas björkkvistarna genom att dra dem mellan två bräden då barken lossnar lätt (på våren).  

Lägg till tips

Bifoga