Spejarscouten kan utnyttja naturmaterial och lösa problemsituationer. Hen känner till traditionellt hantverk och utvecklar sin kreativitet.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Ett föremål av naturmaterial


Målsättning:

Spejarscouten kan utnyttja naturmaterial och lösa problemsituationer. Hen känner till traditionellt hantverk och utvecklar sin kreativitet.

Beskrivning:

Spejarscouten gör ett bruksföremål av naturmaterial och använder föremålet för avsett ändamål. Samtidigt övar spejarscouten på att använda de vanligaste verktygen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Luonto Luovuus Retkeily
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren söker på förhand anvisningar för eller modellbilder av de föremål som patrullen ska göra. Hen uppmuntrar spejarscouterna att pröva på nytt och ser till att de föremål spejarscouterna gör kommer i användning. Patrulledaren ser till att det material och verktyg som behövs finns på plats eller ber spejarscouterna på förhand att ta t.ex. knivar med.   Lotsens uppgift: Lotsen handleder och lär spejarscouterna vid behov. Lotsen kan också be någon händig person delta som gäst i spejarscouternas möte.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga