Spejarscouten förstår naturens storslagenhet.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Imponerande natur


Målsättning:

Spejarscouten förstår naturens storslagenhet.

Beskrivning:

Spejarscouten får erfarenhet av hur speciell och imponerande naturen är.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen På besök
Färdighetsområden Luonto Retkeily
Längd viikonloppu
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren funderar tillsammans med lotsen hurudan speciell upplevelse de kan ordna för spejarscouterna på kårens verksamhetsområde.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att planera och genomföra upplevelsen. Vid behov ansvara lotsen också för säkerheten under upplevelsen.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga