Spejarscouten förstår naturens storslagenhet.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Imponerande natur


Målsättning:

Spejarscouten förstår naturens storslagenhet.

Beskrivning:

Spejarscouten får erfarenhet av hur speciell och imponerande naturen är.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen På besök
Färdighetsområden Luonto Retkeily
Längd viikonloppu
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren funderar tillsammans med lotsen hurudan speciell upplevelse de kan ordna för spejarscouterna på kårens verksamhetsområde.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att planera och genomföra upplevelsen. Vid behov ansvara lotsen också för säkerheten under upplevelsen.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

I Finland finns det många nationalparker och det är Forststyrelsen som tar hand om dem. Nationalparkerna är naturskyddsområdens pärlor, stora områden med mångsidig natur. De är natursevärdheter och såväl nationellt som internationellt de mest värdefulla delarna av finländsk natur. Förutom nationalparkerna finns det i Finland många naturskyddsområden som har grundats för att skydda och undersöka bland annat sumpmarker, lundar, fågelområden och gamla skogar. Naturskyddsområdenas regler varierar från varandra. På en del av dem får man göra utfärder fritt enligt allemansrättens principer, men på andra är det förbjudet att röra sig. Begränsningar i rätten att röra sig finns speciellt i naturparkerna.   Patrullen bekantar sig med national- och naturparker i sitt närområde under ett möte. Information om naturmålen hittar du på internet till exempel på www.utinaturen.fi. Patrullen kan t.ex. dela in sig i mindre grupper och varje grupp presenterar ett område för resten av gruppen. I presentationer är det bra att lyfta fram specialdrag i området och också eventuella begränsningar och regler i parken. På basis av presentationerna väljer patrullen ett av målen och gör en övningsvandring eller fyrvandring dit. Patrullen kan också skriva en presentation till kårens tidning eller till kårlokalen.

Patrullen vinterbadar. Patrullen kan genomföra aktiviteten t.ex. under patrullens utfärd om det i utfärdsmålet finns förutom ett vattendrag också möjlighet till bastu. På många orter finns det också olika allmänna ställen för vinterbad. Information finns på t.ex. kommunernas webbsidor.

Patrullen gör en utfärd till ett planetarium eller till ett observatorium. Målsättningen är att spejarscouterna under besöket lär sig att känna igenom åtminstone några stjärnbilder. Dessutom får spejarscouterna se på något i rymden med ett teleskop. Alternativt kan patrullen genomföra en egen stjärnutfärd. Patrulledaren, lotsen eller en utomstående expert lär spejarscouterna att känna igen någon stjärnbild på himlen. Det lönar sig att se på stjärnorna från en sådan plats där det inte finns gatubelysning. En mörk skogsglänta är bra. Desto längre patrullen är från stadens ljus, desto bättre. På vintern då det är kallt är det oftast klar himmel och stjärnorna syns tydligt. Aktivitetens genomförande kräver god tidsberäkning i förhållande till vädret. Därför lönar det sig att ha den här aktiviteten som ett alternativ till någon annan. Förutom grunduppgiften kan patrullen räkna hur många satelliter den ser på fem minuter eller ha en tävling om vem som bongar den första satelliten på himlen.

Lägg till tips

Bifoga