Spejarscouten förstår hur den egna verksamheten påverkar naturen. Hen märker att det också i Finland finns miljöproblem. Spejarscouten vill värna om naturen.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Naturskydd i Finland


Målsättning:

Spejarscouten förstår hur den egna verksamheten påverkar naturen. Hen märker att det också i Finland finns miljöproblem. Spejarscouten vill värna om naturen.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med finskt natur- och miljöskydd och hot mot den finska naturen. Patrullen bekantar sig med det ämne de valt med hjälp av olika källor och experter samt gör en undersökning. Slutligen drar patrullen slutsatser om de undersökningsresultat de fått.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto
Längd muutama tunti
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren hjälper spejarscouterna att genomföra aktiviteten i praktiken. Hen skaffar den utrustning som behövs för att genomföra aktiviteten och bekantar sig också själv med ämnet på förhand.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper att vid behov skaffa den utrustning som behövs och hjälper patrullen att hitta ett lämpligt ämne att bekanta sig med. Lotsen ställer under aktiviteten frågor åt spejarscouterna som fungerar som tankeväckare och hjälper spejarscouterna att nå ett steg längre i sitt tänkande.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga