Spejarscouten känner till karaktärsdragen för finska skogar. Hen känner igen olika typer av skog. Spejarscouten kan röra sig tryggt i skogen och utforska naturen i den.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Olika terränger och vyer


Målsättning:

Spejarscouten känner till karaktärsdragen för finska skogar. Hen känner igen olika typer av skog. Spejarscouten kan röra sig tryggt i skogen och utforska naturen i den.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen rör sig i olika skogar och känner till olika typer av skog.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Luonto Retkeily
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att aktiviteten genomförs i ett lämpligt sammanhang. Aktiviteten kan gärna kombineras med en annan aktivitet som t.ex. en övningsvandring eller en scoutfärdighetstävling patrullen deltar i.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper till i planeringen. Lotsen kan t.ex. kontakta den lokala skogsvårdsföreningen. En av skogsvårdsföreningarnas uppgift är att erbjuda rådgivningstjänster. Skogskännedom hos barn och unga spelar också en viktig roll och representanter för en skogsvårdsförening hjälper ofta gärna scoutgrupper.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen planerar en cirkelträning i skogen med olika kontroller för att göra olika rörelser för att träna muskelstyrka. Patrullen väljer möjligast olika platser för kontrollerna. Rörelserna kan t.ex. vara att lyfta vikter (stenar, trädstammar), att träna magmuskler (med hjälp av ett träd), pull ups (på en gren) och så vidare. Bara fantasin sätter gränser. Spejarscouterna värmer upp till först genom att lyfta käppar de hittat i naturen från låren ovanför huvudet. Patrullen väljer på vägen åtminstone en stor sten, ett gammalt träd och en bäck. På vägen kan patrullen öva på sin balans: varje spejarscout står på ett ben minst i en minut. För mer utmaning kan man ställa sig på en trädstam eller en stubbe. Det är ingen fara om det inte lyckas, man kan öva sin balans på en stig med många rötter. Magmusklerna kan man träna vid ett berg. Patrulledarens uppgift är att se till att spejarscouterna inte glömmer att njuta av skogsvyerna under träningen. Som vikter i skogsgymmet fungerar förstås både trädstammar och stenar. På vinter erbjuder snön en extra stor utmaning för träningen. 

Spejarscouterna uppskattar och mäter parvis höjden på minst fem träd. Patrullen uppskattar först hur långt bort man borde stå då man fäller trädet för att inte bli träffad. Sedan mäter patrullen höjden med hjälp av en käpp. Det lönar sig att använda en rak käpp, som är lite längre än armen då man mäter.  Instruktioner:

  1. Placera toppen av käppen under ögat mot kinden. Håll käppen vågrätt. Ta tag i käppen så långt bort som du räcks med rak arm. Håll i samma ställe hela tiden. Vrid käppen upprätt samtidigt som du håller armen rakt åt sidan.
  2. Rör dig bort från trädet du mäter, håll armen rak och käppen upprätt hela tiden. Då du kommit så långt att trädtoppen ser ut att vara i samma höjd med käppens topp och roten är i höjd med käppens nedre del, är du lika långt från trädet som trädet är högt. Håll huvudet stilla då du förflyttar dig, rör bara på ögonen då du tittar mellan roten och toppen. Om du ändrar på huvudets ställning kan du få fel resultat.
  3. Mät med stegpar hur långt från trädet du är. Det avståndet är lika med höjden på trädet.

Patrullen känner igen olika skogstyper på en utfärd i närområdet. Patrullen kan göra en undersökning genom att skriva ned observationer om de olika skikten (botten-, fält-, busk- och trädskikt) i skogen och på basen av dem bestämma vilken skogstyp det är frågan om. 

Patrullen kan bekanta sig med olika skogstyper vid ett bord i kårkokalen genom att leta reda på information om olika skogstyper eller t.ex. genom att pyssla eller spela spel om olika skogstyper. Så lär sig patrullen hurudan växtlighet som finns i de olika typerna av skog. Patrullen tar reda på ur böcker eller från internet hurudan växtlighet det finns i respektive skogstyp. På basen av informationen kan patrullen pyssla spelkort och lär sig att känna igen olika skogstyper i teorin med hjälp av spelet. Patrullen kan t.ex. göra ett Memory-spel: då man hittar ett par i spelet, får man ta korten om man vet i vilken skogstyp växterna på kortet växer. Patrullen kan också göra ett spel i stil med ”löjliga familjerna”: spelaren får en familj, alltså en skogstyp, då hen har korten för typiska arter i alla skikt (botten-, fält-, busk- och trädskikt). 

Lägg till tips

Bifoga