Spejarscouten känner till karaktärsdragen för finska skogar. Hen känner igen olika typer av skog. Spejarscouten kan röra sig tryggt i skogen och utforska naturen i den.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Olika terränger och vyer


Målsättning:

Spejarscouten känner till karaktärsdragen för finska skogar. Hen känner igen olika typer av skog. Spejarscouten kan röra sig tryggt i skogen och utforska naturen i den.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen rör sig i olika skogar och känner till olika typer av skog.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Luonto Retkeily
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att aktiviteten genomförs i ett lämpligt sammanhang. Aktiviteten kan gärna kombineras med en annan aktivitet som t.ex. en övningsvandring eller en scoutfärdighetstävling patrullen deltar i.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper till i planeringen. Lotsen kan t.ex. kontakta den lokala skogsvårdsföreningen. En av skogsvårdsföreningarnas uppgift är att erbjuda rådgivningstjänster. Skogskännedom hos barn och unga spelar också en viktig roll och representanter för en skogsvårdsförening hjälper ofta gärna scoutgrupper.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga