Spejarscouten får en annorlunda vandringserfarenhet. Hen kan planera en vandring tillsammans med sin patrull.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Temavandring


Målsättning:

Spejarscouten får en annorlunda vandringserfarenhet. Hen kan planera en vandring tillsammans med sin patrull.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen deltar tillsammans i en vandring som baserar sig på ett tema. Patrullen planerar och packar tillsammans utrustningen för vandringen och tar hand om den efter vandringen. Den här aktiviteten kan genomföras i samband med aktiviteten Övningsvandring.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Luovuus Organisointitaidot Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd viikonloppu
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren följer t.ex. kårens eller distriktets/förbundets händelsekalender och gör reklam för patrullen om evenemang i händelsekalendern. Vid behov ordnar patrulledaren tillsammans med lotsen en vandring för spejarscouterna.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper till att ordna vandringen och ser till att den uppfyller säkerhetskraven. Hen hjälper också till att skaffa den utfärdsutrustning som behövs.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga