Spejarscouten får en annorlunda vandringserfarenhet. Hen kan planera en vandring tillsammans med sin patrull.

Valikko

Förhållandet till omgivningen: Temavandring


Målsättning:

Spejarscouten får en annorlunda vandringserfarenhet. Hen kan planera en vandring tillsammans med sin patrull.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen deltar tillsammans i en vandring som baserar sig på ett tema. Patrullen planerar och packar tillsammans utrustningen för vandringen och tar hand om den efter vandringen. Den här aktiviteten kan genomföras i samband med aktiviteten Övningsvandring.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Luovuus Organisointitaidot Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd viikonloppu
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren följer t.ex. kårens eller distriktets/förbundets händelsekalender och gör reklam för patrullen om evenemang i händelsekalendern. Vid behov ordnar patrulledaren tillsammans med lotsen en vandring för spejarscouterna.   Lotsens uppgift: Lotsen hjälper till att ordna vandringen och ser till att den uppfyller säkerhetskraven. Hen hjälper också till att skaffa den utfärdsutrustning som behövs.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen deltar i en utfärd som baserar sig på TV-programmet Survivor. Utfärden börjar på en på förhand bestämd plats där ledaren ger patrullen en karta på det ställe där patrullen ska slå läger. Ledaren ger spejarscouterna tält och annan utrustning de behöver. Samtidigt berättar ledaren för spejarscouterna att de har kommit till finalen för tävlingen Survivor. Under utfärden ska patrullen klara av olika tävlingar, som kan kräva skarpsinnighet, smidighet och fysisk styrka. Tävlingen kan bl.a. gå ut på att äta något som smakar illa, göra ett pussel eller klara av en rambobana. För varje tävling får patrullen någon fördel, som underlättar deras överlevnad i sitt läger. T.ex. något gott till matlagningen kan vara ett pris. Utfärden slutar med ett patrullråd där alla patrullmedlemmar får rösta på den person eller patrull som klarat sig bäst under utfärden. Den personen eller patrullen får titeln Survivor 

Patrullen deltar i t.ex. en paddlings- eller roddvandring. Spejarscouterna övar sig på att röra sig med båt på förhand. Lotsen ser till att vandringen genomförs på ett säkert sätt.  

Patrullen deltar i en pilgrimsvandring, en påskvandring eller i en annan andlig vandring. Patrullen tar på förhand reda på om vandringens tema, t.ex. om påskens betydelse. 

Patrullen deltar i en vintervandring t.ex. genom att skida, med snöskor eller med utfärdsskrinskor. Patrullen tillbringar tid på förhand för att öva på att röra sig i snö. Lotsen uppgift är att se till att varje spejarscout har tillräckligt varma kläder för utfärden.

Spejarscouterna genomför en cykelutfärd. Bra utfärdsmål är patrullmedlemmarnas sommarstugor eller kårens utfärdsstugor. Patrullen planerar rutten och mat- och utrustningslista tillsammans. 

Jamboree On The Trail (JOTT) är en årligt, världsomfattande scoutevenemang. JOTT ordnas varje år den andra lördagen i maj. Meningen med evenemanget är att samla scouter som runt om i världen gör en utfärd i sitt närområde under samma dag. Mer information om JOTT finns på http://jott.org/. 

Lägg till tips

Bifoga