Spejarscouten känner sig trygg i läger- och utfärdsförhållanden. Hen kan sätta upp de vanligaste bivackerna.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Bivacker


Målsättning:

Spejarscouten känner sig trygg i läger- och utfärdsförhållanden. Hen kan sätta upp de vanligaste bivackerna.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på att resa kårens olika bivacker och att övernatta i dem. Hen kan vårda bivackerna efter utfärder.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Partiokulttuuri Retkeily
Längd viikonloppu
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren handleder och ger råd åt spejarscouterna hur man reser en bivack. Hen ser till att utrustningen kommer med på utfärden.   Lotsens uppgift: Vid behov hjälper lotsen till i förberedelserna för utfärden och att resa bivacker. Hen kan också tipsa om bra utfärdsmål. Lotsen ser, tillsammans med patrulledaren, till att utfärden är säker. Hen ser också till att spejarscouterna får en annorlunda utfärdserfarenhet då aktiviteten genomförs. Meningen är att en spejarscout som nyss börjat i scouterna får testa på de grundläggande sätten att övernatta i naturen och att en mer erfarenhet scout, som prövat på många övernattningssätt som äventyrsscout, får utmana sig själv genom att övernatta på ett mer sällsynt sätt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscouterna reser själv kamintältet med hjälp av en ledare och lägger in kaminen på ett säkert sätt. Före natten repeterar scouterna vilka uppgifterna eldvakten har och saker som påverkar säkerhet och hur man kan ha det så bekvämt som möjligt i tältet. Efter övernattningen ser scouterna till kaminens underhåll och att tältet torkas. Mer information om kamintält och dess underhåll finns i boken Ryggsäcken.  

Spejarscouterna bivackerar själv, t.ex. reser en kåta, ett loue vindskydd eller en tarp. Ledaren hjälper till vid behov. Spejarscouterna övernattar i bivacken och ser till att bivacken torkas efter övernattningen. 

 Spejarscouterna reser själv ett vandringstält och övernattar i det under utfärden. Det lönar sig att fästa extra uppmärksamhet vid val av lägerplats. Dessutom är det bra att leka en lek innan läggdags så att alla får varmt. Det är också bra att repetera med spejarscouterna hur man ska klä sig i en sovsäck.  

Spejarscoutpatrullen övernattar i ett fast vindskydd, en fast kåta, torvkåta eller en ödestuga under en utfärd. Målsättningen är att spejarscouterna lär sig att ta hand om städningen på öppna och gemensamma utfärdsställen, och att lämna inkvarteringsstället i bättre skick än det var vid ankomst. I så gott som varje nationalpark eller utfärdsområde finns ett fast vindskydd, kåta eller torvkåta där man kan övernatta. 

Lägg till tips

Bifoga