Spejarscouten känner sig trygg i läger- och utfärdsförhållanden. Hen kan sätta upp de vanligaste bivackerna.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Bivacker


Målsättning:

Spejarscouten känner sig trygg i läger- och utfärdsförhållanden. Hen kan sätta upp de vanligaste bivackerna.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på att resa kårens olika bivacker och att övernatta i dem. Hen kan vårda bivackerna efter utfärder.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Partiokulttuuri Retkeily
Längd viikonloppu
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren handleder och ger råd åt spejarscouterna hur man reser en bivack. Hen ser till att utrustningen kommer med på utfärden.   Lotsens uppgift: Vid behov hjälper lotsen till i förberedelserna för utfärden och att resa bivacker. Hen kan också tipsa om bra utfärdsmål. Lotsen ser, tillsammans med patrulledaren, till att utfärden är säker. Hen ser också till att spejarscouterna får en annorlunda utfärdserfarenhet då aktiviteten genomförs. Meningen är att en spejarscout som nyss börjat i scouterna får testa på de grundläggande sätten att övernatta i naturen och att en mer erfarenhet scout, som prövat på många övernattningssätt som äventyrsscout, får utmana sig själv genom att övernatta på ett mer sällsynt sätt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga