Spejarscouten kan göra utfärder och röra sig utomhus under alla årstider och i alla förhållanden. Spejarscouten känner också till utfärdsutrustning och olika packningstekniker. Hen vet att all utrustningen inte måste köpas som ny.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Den egna utrustningen


Målsättning:

Spejarscouten kan göra utfärder och röra sig utomhus under alla årstider och i alla förhållanden. Spejarscouten känner också till utfärdsutrustning och olika packningstekniker. Hen vet att all utrustningen inte måste köpas som ny.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på att packa med sig rätt utrustning för en utfärd. Hen övar på att vårda utfärdsutrustningen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Retkeily Talous
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar på förhand reda på om hur man vårdar utfärdsutrustningen eller ber vid behov en mer rutinerad ledare om hen kan komma och berätta om utrustningsvård för spejarscouterna. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren vid behov. Lotsens uppgift är att se till att de eventuella inkomstskillnaderna mellan spejarscouternas familjer inte orsakar pinsamma situationer för någon av spejarscouterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga