Spejarscouten anpassar sig till förändringar i och med den egna tillväxten och godkänner dem samt förstår vikten av friluftsliv och motion. Spejarscouten lär känna sig själv och upplever samhörighet i grupp samt kan och vill umgås med jämnåriga. Spejarscouten känner till sin egna fysiska kondition, känner glädje och intresse i att röra på sig på sin fritid.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Fysisk träning


Målsättning:

Spejarscouten anpassar sig till förändringar i och med den egna tillväxten och godkänner dem samt förstår vikten av friluftsliv och motion. Spejarscouten lär känna sig själv och upplever samhörighet i grupp samt kan och vill umgås med jämnåriga. Spejarscouten känner till sin egna fysiska kondition, känner glädje och intresse i att röra på sig på sin fritid.

Beskrivning:

Spejarscouten blir ivrig av motion. Hen prövar på att motionerna tillsammans med sin patrull.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Itsetuntemus Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder övningarna och ser till att den spel- eller motionsutrustning som behövs finns på plats. Hen kommer ihåg att meddela spejarscouterna och deras föräldrar om att ta med utrustning som lämpar sig till idrott till veckomöten i god tid.   Lotsens uppgift: Lotsen ser till att träningen eller idrotten är lämplig för varje scout. Hen stöder och uppmuntrar de som är fysiskt svagare. Hen ser också till att ingen blir mobbad eller utpekad för sina fysiska egenskaper.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga