Spejarscouten anpassar sig till förändringar i och med den egna tillväxten och godkänner dem samt förstår vikten av friluftsliv och motion. Spejarscouten lär känna sig själv och upplever samhörighet i grupp samt kan och vill umgås med jämnåriga. Spejarscouten känner till sin egna fysiska kondition, känner glädje och intresse i att röra på sig på sin fritid.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Fysisk träning


Målsättning:

Spejarscouten anpassar sig till förändringar i och med den egna tillväxten och godkänner dem samt förstår vikten av friluftsliv och motion. Spejarscouten lär känna sig själv och upplever samhörighet i grupp samt kan och vill umgås med jämnåriga. Spejarscouten känner till sin egna fysiska kondition, känner glädje och intresse i att röra på sig på sin fritid.

Beskrivning:

Spejarscouten blir ivrig av motion. Hen prövar på att motionerna tillsammans med sin patrull.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Itsetuntemus Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder övningarna och ser till att den spel- eller motionsutrustning som behövs finns på plats. Hen kommer ihåg att meddela spejarscouterna och deras föräldrar om att ta med utrustning som lämpar sig till idrott till veckomöten i god tid.   Lotsens uppgift: Lotsen ser till att träningen eller idrotten är lämplig för varje scout. Hen stöder och uppmuntrar de som är fysiskt svagare. Hen ser också till att ingen blir mobbad eller utpekad för sina fysiska egenskaper.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Amerikansk halsduk påminner om amerikansk fotboll, men det spelas med scouthalsduken. Gruppen delas in i två lag, det är bra om varje lag har ca fem spelare. För båda lagen markeras en mållinje som de ska försvara. Lagen försöker i tur och ordning samla poäng. Lagen väljer en som springer med sin halsduk mot motståndarlagets mållinje. Man får gömma duken. Motståndarlagets uppgift är att få tag i duken innan den som löper kastar ner halsduken på marken bakom motståndarlagets mållinje. Spelarna kommer på förhand överens om ett stoppord, som bara får ropas om leken blir för våldsam.

Patrullen förbereder sig inför en kommande vandring genom att regelbundet träna på sin uthållighet. Patrullen kan t.ex. varje vecka göra en länk tillsammans före veckomötet eller komma överens hur var och en tränar själv inför vandringen.

Spejarscouten tränar minst två gånger i veckan på nivå enligt sitt eget utgångsläge och för träningsdagbok. Spejarscouten tränar muskelvård, grundkondition och vighet.

Patrullen gör en skid-, cykel-, stavgångs-, paddel eller roddutfärd på ett veckomöte eller under ett veckoslut.

Patrullen utmanar en annan spejarscoutpatrull till en turnering i en lagsport. Grenen kan vara en redan existerande idrottsgren eller en ny gren som spejarscouterna själv har utvecklat. 

Ett spel som kräver fysisk aktivitet. Patrullen spelar vanliga fysiska spel i början av ett möte. Patrullen kan också hålla ett möte på t.ex. en idrottsplan eller på ett gym.

Lägg till tips

Bifoga