Spejarscouten klarar sig också i mer krävande finska förhållanden.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Survival


Målsättning:

Spejarscouten klarar sig också i mer krävande finska förhållanden.

Beskrivning:

Spejarscouten övar på alternativa sätt att fungera i naturen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Retkeily Turvallisuus
Längd viikonloppu
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren skaffar den utrustning som behövs till aktiviteten. Hen bekantar sig med ämnet tillräckligt på förhand, eller ber någon mer erfaren ledare på plats. Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att hjälpa till att skaffa den utrustning som behövs. Lotsen ansvarar för att aktiviteten görs på ett säkert sätt, speciellt då man övernattar i nödbivack eller då man dricker vatten man själv rengjort.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga