En spejarscout klarar sig på en vandring. Hen kan ta hand om sin hygien och små skador i utfärdsförhållanden samt söka skydd från väderförhållanden.

Valikko

Förhållandet till sig själv: Välmående på utfärd


Målsättning:

En spejarscout klarar sig på en vandring. Hen kan ta hand om sin hygien och små skador i utfärdsförhållanden samt söka skydd från väderförhållanden.

Beskrivning:

Spejarscouten lär sig varför man måste ta hand om sin egen hygien också i utfärds- och vandringsförhållanden. Personlig hygien innefattar hud, hår, intimområdena, kläder (speciellt sockor och underkläder), dasshygien och mathygien. Spejarscouten övar på att skydda sig från solen och kallt samt undvika skavsår. Hen lär sig också varför det är viktigt att dricka tillräckligt. Spejarscouten övar på att klä sig i flera lager och bekantar sig med fungerande vandringskläder.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Ensiapu Itsestä huolehtiminen Retkeily
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren lär sig saker som har att göra med att klara sig på vandringar eller ber en mer erfaren vandrare att delta i spejarscouternas möte. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper att hitta en mer erfaren vandrare vid behov.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga