Spejarscouten kan planera en vandring tillsammans med andra. Hen kan vandra under ledning av en ledare och kan fungera i grupp under en vandring.

Valikko

Fyralternativ: Vandring med en övernattning


Målsättning:

Spejarscouten kan planera en vandring tillsammans med andra. Hen kan vandra under ledning av en ledare och kan fungera i grupp under en vandring.

Beskrivning:

Spejarscouten deltar i en vandring som räcker minst över en natt. Lotsen och patrulledaren hjälper spejarscouten att planera och genomföra vandringen. 

Förberedelser inför fyren: Patrullen väljer ett närliggande vandringsmål i rätt så bekant terräng. Patrulledaren och lotsen hjälper i ruttvalet och i att göra upp en matlista. Spejarscouterna handlar sin egen mat för vandringen. Patrullen packar utrustningen för vandringen enligt instruktioner.  

Fyrens förverkligande: Patrullen strävar till att sköta orienteringen själv men patrulledaren hjälper i problemsituationer. Vandringen inleds på lördagsmorgon och avslutas på söndag. Varje spejarscout har en egen uppgift som hen ansvarar för under vandringen, t.ex. att leda tältresningen, tillreda en måltid eller skriva en artikel till kårtidningen. Natten spenderar patrullen i ett vandringstält eller i ett fast vindskydd.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Retkeily Ruuanlaitto Talous
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Luontosuhde Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att leda planeringen av en vandring. Hen delger spejarscouterna om egna vandringserfarenheter och handleder dem att förbereda sig för den kommande vandringen. Lotsen funderar tillsammans med patrulledaren över vilken utrustning och mat som behövs.   Lotsen leder vandringen och patrulledaren finns tillhands för att hjälpa lotsen. Lotsen handleder spejarscouterna konkret, t.ex. i användningen av ett stormkök och bivacker.   Efter vandringen handleder lotsen spejarscouterna att vårda utfärdsutrustningen, t.ex. hur man torkar ett tält.   Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att leda diskussionen på mötena. Hen deltar tillsammans med lotsen i planeringen och genomförandet av vandringen. Patrulledaren hjälper lotsen att leda vandringen.   Efter vandringen hjälper och handleder patrulledaren tillsammans med lotsen patrullen att ta hand om efterarbetet. Patrulledaren ser till att spejarscouterna skriver en sammanfattning om vandringen t.ex. till patrullens loggbok, kårens some-kanaler eller annat dylikt. Fyrens utvärdering: Efter vandringen tar spejarscouterna med hjälp av lotsen och patrulledaren hand om att utfärdsutrustningen vårdas på rätt sätt. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga