Spejarscouten kan planera en vandring tillsammans med andra. Spejarscouten kan fungera i grupp på vandring.

Valikko

Fyralternativ: Vandring över tre nätter


Målsättning:

Spejarscouten kan planera en vandring tillsammans med andra. Spejarscouten kan fungera i grupp på vandring.

Beskrivning:

Spejarscouten deltar i en vandring i krävande terräng som räcker minst tre nätter. Spejarscouterna ansvarar för rutt- och matplanering och genomförande.

Förberedelser inför fyren: Patrullen väljer ett vandringsmål åt sig. Vandringsrutten ska vara belägen i en för patrullen främmande terräng, t.ex. vid ett kärr, ett fjäll eller ett berg. Spejarscouterna planerar själv sin vandringsrutt och strävar till att vandra i omväxlande terräng. Patrullen deltar i att göra upp en budget för vandringen och funderar hur vandringen kunde finansieras. Patrullen planerar sin meny själv och handlar råvarorna. Patrullen planerar också hur maten kunde göras möjligast lätt, t.ex. genom att torka den eller ta bort förpackningar. Patrulledaren ger råd vid behov. Patrullen skriver en utrustningslista år sig och packar på basen av den all vandringsutrustning som behövs. 

Fyrens förverkligande: Spejarscouterna orienterar själv under vandringen, men patrulledaren följer hela tiden med så att orienteringen går rätt till. Vid behov och om det verkar som om att patrullen går i fel riktning handleder patrulledaren spejarscouterna. Patrullen övernattar i fasta vindskydd vid rutten eller i vandringbivacker de bär med sig. Spejarscouterna leder varandra genom jämlikt ledarskap med hjälp av patrulledaren under vandringen. Varje spejarscout har en egen ansvarsuppgift under vandringen. Spejarscouterna kan ansvara för t.ex. menyer, loggbok, fotografering, för väderobservationer, reportage till kårtidningen eller en dylik uppgift.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Retkeily Ruuanlaitto Talous
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Luontosuhde Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att följa med planeringen av vandringen i bakgrunden. Lotsen granskar tillsammans med patrulledaren utrustnings- och matlistan som spejarscouterna gjort.   Lotsen deltar i vandringen, men inte som aktiv aktör. Vid behov stöder hen patrulledaren och spejarscouterna under olika skeden av vandringen.   Efter vandringen hjälper lotsen vid behov spejarscouterna med praktiska saker som anknyter till att vårda utfärdsutrustningen, t.ex. genom att få tag på nyckeln till kårens förråd.    Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder vid behov diskussionen på mötena. Hen deltar tillsammans med lotsen i planeringen och genomförandet av vandringen, men strävar till att hålla sig i bakgrunden under planeringen.   Patrulledaren hjälper spejarscouterna att i tur och ordning fungera som ledare på vandringen. Patrulledaren hjälper vid behov spejarscouterna med praktiska saker under vandringen.    Efter vandringen hjälper och handleder patrulledaren tillsammans med lotsen patrullen att ta hand om efterarbetet. Patrulledaren ser till att spejarscouterna skriver en sammanfattning om vandringen t.ex. till patrullens loggbok, kårens some-kanaler eller annat dylikt. Fyrens utvärdering: Efter vandringen vårdar patrullen vandringsutrustningen på ändamålsenligt sätt. Patrullen skriver i sin loggbok eller dylikt om sina erfarenheter, om framgångar och motgångar.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga