Spejarscouten kan ge nödförstahjälpen i situationer som är livshotande.

Valikko

Nödförstahjälpen


Målsättning:

Spejarscouten kan ge nödförstahjälpen i situationer som är livshotande.

Beskrivning:

Spejarscouten kan hjälpa en patient som fått ett sjukanfall eller är medvetslös och vet vad det är för skillnad på en medvetslös och en livlös person. Hen kan återuppliva.

Den här aktiviteten kan gärna genomföras under en avdelningsträff. Man kan t.ex. organisera aktiviteten så att den börjar med en halv timme teori. Sedan får spejarscouterna gå till fyra olika kontroller som dröjer 15 minuter var. På kontrollerna finns patienter som spejarscouterna ska ta hand om. Till exempel kårens explorerscouter kan fungera som patienter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ensiapu
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att samla material till mötet, t.ex. kårens förstahjälpen-utrustning och mediciner som finns i olika hem. Be gärna om hjälp av någon som jobbar med första hjälpen antingen bland ledarna i kåren eller med hjälp av Finlands Röda Korsets lokalavdelning. För att öva återupplivning behövs en Anne-docka, som kan lånas av vissa finska scoutdistrikt och Finlands Röda Kors. Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att se till att var och en får öva på att ge första hjälpen i säkra förhållanden. Vid behov hjälper lotsen patrulledaren att hitta en lämplig person att leda mötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga