Spejarscouten känner sig trygg i olika omgivningar. Hen kan placera sig på en karta och röra sig i naturen med hjälp av karta, kompass och andra hjälpmedel.

Valikko

Orientering


Målsättning:

Spejarscouten känner sig trygg i olika omgivningar. Hen kan placera sig på en karta och röra sig i naturen med hjälp av karta, kompass och andra hjälpmedel.

Beskrivning:

Vid behov repeterar spejarscouterna grundläggande orienteringskunskaper. Spejarscouten övar nya orienteringskunskaper genom att t.ex. lära sig att använda koordinatsystemet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Suunnistus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren förbereder sig genom att se till att den utrustning som behövs finns på plats och planerar på förhand en eventuell orienteringsbana. Patrulledaren kan vid behov be någon med orienteringskunskaper att ansvara för aktiviteten. Någon från den lokala orienteringsföreningen ställer säkert också gärna upp. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren göra en lämpligt utmanande orienteringsövning för spejarscouterna. Vid behov kan lotsen tipsa om personer som kan hjälpa till att lära ut orienteringsfärdigheter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga