Spejarscouten behärskar de sjöscoutfärdigheter som behövs för att gå båtförarkursen.

Valikko

Sjöaktivitet: Navigering


Målsättning:

Spejarscouten behärskar de sjöscoutfärdigheter som behövs för att gå båtförarkursen.

Beskrivning:

Spejarscouterna övar på att känna igen remmare i dagsljus och i mörker. Spejarscouterna lär sig de mest allmänna sjökortstecknen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På sjön
Färdighetsområden Suunnistus Vesillä liikkuminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren repeterar först för sig själv de saker hen ska lära ut åt spejarscouterna. Patrulledaren ser till att den utrustning och det material som behövs finns på plats. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att lära sig eller repetera de färdigheter som hen sedan ska lära ut åt spejarscouterna. Lotsen hjälper patrulledaren att hitta på lämpliga övningar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsetappen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscouterna kan gärna vänja sig vid mörkernavigeringen genom att exempelvis navigera på ett bekant havsområde i mörker. Under en seglats som räcker minst ett dygn kan man till exempel segla samma rutt på natten som man seglade under dagen.

För att öva på att känna igen remmarna i mörker kan man bygga en bana av käppar utomhus, och märka ut käpparna med reflexer i blått och gult. Scouterna går sedan igenom banan ensamma eller i par. Någon händig scoutledare kan bygga ljus som blinkar i rätt takt för nattövningen. Berätta gärna en berättelse om en båtfärd för att liva upp övningen.

Öva på remmare genom att rita dem på papper. Rita sedan rätt rutt för en båt på pappret. Eller bygg upp en bana av färglagda käppar utomhus och öva genom att ta er igenom den på rätt sida om remmarna.

Rita ett eget sjökort över ett bekant vattenområde. Använd de rätta sjökortstecknena.

Öva på sjökortstecken genom att t.ex. spela ett minnesspel där ett kort med sjökortstecknets bild ska paras ihop med ett kort med sjökortstecknets namn, eller en version av domino, där bilden av sjökortstecknet finns på ena halvan av en dominobricka och sjökortstecknets namn finns på en annan.

Lägg till tips

Bifoga