Spejarscouten känner medlemmarna i sin grupp.

Valikko

Blink– en bekantningslek


Målsättning:

Spejarscouten känner medlemmarna i sin grupp.

Beskrivning:

För leken behövs ett ojämnt antal deltagare och hälften så många plus en stol (t.ex. om leken har 13 deltagare behövs 7 stolar). Ledaren ordnar stolarna i en ring. Hen delar deltagarna i två lag så att det ena laget har fler medlemmar. Det lag som är färre sätter sig på stolarna. Medlemmarna i den större gruppen ställer sig bakom stolarna. Det står alltså en person bakom den tomma stolen.  

Ledaren berättar hur leken går till: Den som står bakom den tomma stolen ska blinka åt en spelare som sitter på en stol. Den som märker att den fått en blinkning, ska försöka ta sig till den tomma stolen utan att hen som står bakom hinner röra hen. Om den som står bakom hinner röra den spelare som är på väg till den tomma stolen, måste spelaren återvända till sin stol och den som står bakom tomma stolen ska försöka blinka åt någon annan. Om den som fått blinkningen hunnit smita, blir den som nu står bakom den tomma stolen den nya blinkaren. En deltagare får inte ignorera en blinkning, utan alltid då man fått en blinkning ska man försöka byta stol.  
Finskspråkig källa: www.alli.fi/monikulttuurisuus/kasikirja/ 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Längd 15min
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Ledaren ger instruktioner för övningen och kan också delta själv i den. 

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga