Spejarscouten känner igen förutsättningar för ett fungerande samarbete inom en grupp.

Valikko

Idealgrupp


Målsättning:

Spejarscouten känner igen förutsättningar för ett fungerande samarbete inom en grupp.

Beskrivning:

Patrullen indelas i mindre grupper. Varje grupp får i uppgift att skapa en idealgrupp. Gruppen bestämmer först för vilket ändamål gruppen skapas. Gruppen funderar på hur många medlemmar en idealgrupp har. Vilka spejarscouter skulle de be till sin grupp? Medlemmarna kan vara vilka personer som helst, t.ex. äldre ledare i kåren eller kända personer. Gruppen måste också kunna motivera varför de vill ha just de personerna till sin idealgrupp. Vad kan gruppen som bäst klara av? 
Finskspråkig källa: Huomaa hyvä! Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa. PS-kustannus. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Ledaren ger instruktioner för övningen. Hen hjälper och uppmuntrar spejarscouterna i grupplaneringen.  

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga