Spejarscouten känner de andra patrullmedlemmarna. Hen uppskattar olikhet.

Valikko

Jag också


Målsättning:

Spejarscouten känner de andra patrullmedlemmarna. Hen uppskattar olikhet.

Beskrivning:

Ledaren påminner spejarscouterna om att vi alla är unika och oersättliga människor. Ibland gör vår unikhet oss stolta, ibland blyga eller skamsna. Hur som helst har vi alla gemensamt att vi är människor, vilket får oss att känna oss närmare varandra.  

Efter inledning ber ledaren spejarscouterna att sätta sig i en ring. Det behövs lika många stolar som deltagare i övningen. Alla deltagare tänker på någon personlig egenskap som man tycker att är unikt med en själv, som ingen annan i gruppen har.  

Ledaren väljer en spejarscout som börjar. Han berättar vad hans unika drag är, till exempel ”Jag har besökt Turkiet tre gånger”. Om ingen i gruppen har gjort samma sak, så berättar nästa person sin sak. Om någon annan har samma egenskap, måste den här personen hoppa upp från stolen och ropa ”Jag också!” och sätta sig i famnen på personen som berättat sin unika sak. Om flera personer har samma egenskap, så sätter sig alla i famnen på varandra med den som påstod saken underst. Sen går alla och sätter sig på sin plats igen och personen måste komma på en ny egenskap som ingen annan har. Sen när han har hittat den så är det nästa persons tur i ringen att berätta en egenskap.  

Den första omgången slutar när alla har sagt något som är speciellt för honom. Nu kan andra omgången börja. Ledaren förklarar att man nu behandlar de egenskaper som alla har gemensamt. Ta bort en stol och be en person att ställa sig i mitten. Alla andra sitter på sina stolar. Personen i mitten måste komma på och säga en egenskap som alla har gemensamt, till exempel ”Jag tycker om musik”. Alla som har den egenskapen måste stiga upp, byta stol och säga ”Jag också!”. Nu har personen i mitten en chans att sätta sig på en ledig stol. Den som blir utan stol måste nu stå i ringen och komma på en egenskap. 

Då det andra varvet tagit slut går patrullen tillsammans igenom leken och vad deltagarna kände. Ledaren kan sedan bl.a. fråga följande saker: 
– Vilket var lättare: att hitta sådant som skiljer oss åt eller sådant som vi har gemensamt? 
– När uppskattar vi i verkliga livet unikhet och olika känslor och när vill vi känna att vi är som alla andra? 
– Tänk på de egenskaper som ni valde, egenskaper som skiljer er åt inom gruppen. Kan de vara gemensamma med någon annan människa eller någon annan grupp?  
– Kan det som var gemensamt i gruppen vara gemensamt för alla människor i hela världen? När alltför många kroppsliga egenskaper har blivit nämnda, kan du fråga vad det betyder att vi alla har öron, ögon och mage. 
Finskspråkig källa: www.alli.fi/monikulttuurisuus/kasikirja/ 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Längd 30 min
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Ledaren deltar i leken tillsammans med spejarscouterna. Den här leken måste gå snabbt. Ni kan ha en sådan regel att deltagarna bara har 10 sekunders tid på sig att bestämma sig. För att leken ska fungera snabbt så är det viktigt att det inte är mer än 10-12 deltagare. Om du arbetar med äldre scouter så kan du dela in scouterna i 2-3 grupper. I den andra omgången är det klart att sådana påståenden som ”Jag har händer/fötter” föreslås flera gånger. Du kan be deltagarna att tänka på andra saker eller låta det bero och sedan diskutera det tillsammans. Man kan sitta på golvet istället för på stolar, men det är mer obekvämt.  

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga