Spejarscouterna får bekanta sig med vad emigration är. Spejarscouterna kan identifiera sig med emigranter och flyktingar.

Valikko

En tankelek om att emigrera


Målsättning:

Spejarscouterna får bekanta sig med vad emigration är. Spejarscouterna kan identifiera sig med emigranter och flyktingar.

Beskrivning:

Patrullen gör en tankelek om att flytta till ett annat land. Patrullmedlemmarna skriver ner namn på länder på lappar och lottar sedan ut lapparna mellan spejarscouterna. Spejarscouterna funderar på vilka utmaningar de skulle stöta på om de skulle flytta till landet på lappen. Vilka saker borde man konkret göra då om man skulle flytta till landet? Vad skulle hen ta med? Vad skulle hen göra allra först då hen kommer fram?  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Kansainvälisyys Moninaisuus
Längd 1 h
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Ledaren hjälper spejarscouterna att välja olika land till lapparna och förbereder sig att vid behov berätta hurudana levnadsförhållandena är i länderna. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Internationalitet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga