Spejarscouten vet vad missionsarbete är.

Valikko

Ett postkort åt en missionsarbetare


Målsättning:

Spejarscouten vet vad missionsarbete är.

Beskrivning:

Patrullen skickar ett postkort åt en missionsarbetare. I kortet frågar patrullen om lokal scoutverksamhet och vad som hör till jobbet som missionsarbetare. Patrullen kan också skriva om den egna gruppens verksamhet åt missionsarbetaren, så att hen kan berätta om det för invånarna i det land hen är stationerad i.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Kansainvälisyys
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: I början av pausen berättar ledaren åt spejarscouterna om missionsarbete. Hen kan t.ex. presentera en missionsarbetare från den lokala församlingen och det land där hen gjort missionsarbete. Ledaren tar också reda på adressen till missionsarbetaren på förhand.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Internationalitet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga