Spejarscouten uppskattar traditioner i sitt hemland.

Valikko

Finländare


Målsättning:

Spejarscouten uppskattar traditioner i sitt hemland.

Beskrivning:

Spejarscouterna ställer sig i en ring. En ställer sig i mitten och hen ger uppgifter åt de andra deltagarna genom att peka på någon med sin hand. Både den som personen i mitten pekar på och de som sitter på båda sidor om hen ska reagera så snabbt som möjligt. Den som inte gör något eller gör fel, faller ur ringen och ställer sig i mitten för att ge instruktioner. I början av leken går patrullen igenom följande instruktioner.  

– En finländsk bussresa: Den som sitter i mitten tar tag i ”ratten” för att styra och de som sitter bredvid tittar bort.  
– En finländare i hissen: Den som sitter i mitten tittar på golvet med händerna i fickorna och de som sitter bredvid vänder ryggen till personen i mitten.  
– En finländsk bastu: Den som sitter i mitten böjer sig framåt och de som sitter bredvid daskar på hen med imaginära bastukvastar.  
– Boboll: Den som är i mitten passar bollen och de som sitter bredvid fångar bollen i en imaginär handske.  
– Ett finländskt disko: Den som är i mitten dansar med steg åt sidan, en gång till höger och en gång till vänster. De som sitter på sidorna gör en Travolta-rörelse, alltså drar sin högra hand förbi sin panna och rör samtidigt på sina höfter.  
– Plocka bär: Den som är i mitten sätter sig på huk och plockar bär, medan de två bredvid viftar bort mygg.  
Efter leken reflekterar patrullmedlemmarna om vad leken säger om finländare och finländskhet.  
Finskspråkig källa: Tukari välittää – Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali erilaisuuden arvostamisesta

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Suomalainen kulttuuri
Längd 15min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Ledaren ska se till att alla blir delaktiga i leken och att ingen lämnas utanför. Hen leder också spejarscouterna att märka stereotypier som framkommer i leken. Ledaren hjälper spejarscouterna att reflektera över varför stereotypier anses vara roliga men också varför kanske inte alla upplever dem som roliga.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Internationalitet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga