Spejarscouten känner igen orsaker till fördomar och diskriminering.

Valikko

En ur spelet!


Målsättning:

Spejarscouten känner igen orsaker till fördomar och diskriminering.

Beskrivning:

Den här pausen passar bra till en avdelningsträff, alltså för en träff för alla spejarscouter i kåren.  

Ledaren fäster ett klistermärke i pannan på varje deltagare, så att deltagaren inte ser vilken färg klistermärket är. Spejarscouternas uppgift är att forma en grupp tillsammans med andra med samma färg i pannan. Det är inte tillåtet att prata under leken, utan spejarscouterna ska klara sig med icke-verbal kommunikation.  

Slutligen hjälper ledaren patrullmedlemmarna att behandla de känslor och tankar som väckts under övningen. Hur kändes det då en spejarscout mötte en annan med ett klistermärke i samma färg för första gången? Hur kändes det att ha en annan färg än alla andra? Försökte spejarscouterna hjälpa varandra att hitta den egna gruppen? Till vilka olika grupper hör medlemmarna utanför den här övningen? Hör någon till t.ex. ett fotbollslag, en klass, en klubb eller en församling? Kan vem som helst bli medlem i de här grupperna? Vem blir utanför i vårt samhälle? 

Finskspråkig källa: www.alli.fi/monikulttuurisuus/kasikirja/ 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Längd 10 min
Mål för fostran Ihmissuhteet Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Ledaren tar med det material som behövs för övningen, t.ex. för 16 personer: 4 blå, 4 röda, 4 gula, 3 gröna och ett vitt, konstigt klistermärke. Ledaren överväger noggrant vem som får det vita klistermärket. Ledaren kan vid behov manipulera gruppsammansättningen, men så att spejarscouterna inte märker det. Spejarscouterna får hellre tro att klistermärkena är fördelade slumpmässigt. Den här övningen kan också fungera som en isbrytare och som gruppindelning för följande övning. Då kan ledaren låta bli att använda det vita klistermärket. Spejarscouterna kan också bilda grupper så att det i varje grupp finns högst en person med samma färg.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kompisar och mobbning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga