Spejarscouten gläder andra.

Valikko

Min hemliga vän


Målsättning:

Spejarscouten gläder andra.

Beskrivning:

Alla får genom lottdragning en hemlig vän inför ett läger eller en förläggning. Uppgiften för alla är att försöka göra sin hemliga vän glad, utan att avslöja sig själv. I allmänhet ökar deltagarnas tjänstvillighet, och de ger fler personer olika positiva överraskningar, för att inte avslöja sig själva inför sin hemliga vän. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Palvelu
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Ledaren ger instruktioner i början av förläggningen eller lägret. Vid behov kan ledaren också påminna om uppgiften under förläggningen och också ge tips på goda sätt att glädja en kompis.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kompisar och mobbning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga