Spejarscouten känner igenom mobbning.

Valikko

Mobbare och mobbade


Målsättning:

Spejarscouten känner igenom mobbning.

Beskrivning:

Patrullen delas in i två delar. Den ena delen är mobbare den andra delen mobbade. Först arbetar alla enskilt. Mobbarna skriver ned så många orsaker de kan komma på varför de mobbar och de mobbade skriver ned orsaker till att de blir mobbade. När alla gjort listorna klara, sammanställer mobbarna och de mobbade det de skrivit på stora pappersark. Listorna jämförs: Vilka likheter finns det mellan dem? Hur skiljer de sig från varandra? Fundera tillsammans på om orsakerna till mobbning är stämmer överens med verkligheten. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Längd 10 min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Ledaren ger instruktioner för övningen. Hen ser till att alla känner sig trygga under övningen.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kompisar och mobbning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga