Spejarscouten känner igen orsaker som leder till mobbning och sätt att få slut på mobbningen.

Valikko

Mobbare


Målsättning:

Spejarscouten känner igen orsaker som leder till mobbning och sätt att få slut på mobbningen.

Beskrivning:

Patrulledaren ritar en linje på tavlan. I ena ändan av linjen står det ”inte mobbning” och i andra ändan ”mobbning”. Spejarscouterna skriver ned olika former av mobbning på olika lappar, så som t.ex. att använda skällsord, att slå och att stjäla saker. Efter det placerar spejarscouterna lapparna på linjen. Fundera på olika grader av mobbning och motivera placeringen av lapparna. Målsättningen är att diskutera om olika former av mobbning och reflektera över egna erfarenheter. Hur skiljer sig spejarscouternas erfarenheter från varandra? 
Finskspråkig källa: Särmää -asennekasvatusvihko

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att leda diskussionen och se till att man i diskussionen håller sig till ämnet. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kompisar och mobbning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga