Spejarscouten känner igen orsaker som leder till mobbning och knep för att avsluta mobbning.

Valikko

Påståenden om mobbning


Målsättning:

Spejarscouten känner igen orsaker som leder till mobbning och knep för att avsluta mobbning.

Beskrivning:

Ledaren ritar en linje på marken eller bestämmer att det går en linje exempelvis från vägg till vägg. Ledaren berättar att i ena ändan av linjen är du helt av samma åsikt med påståendet och i andra ändan är du helt av annan åsikt. Deltagarna ska ställa sig på valfritt ställe på linjen enligt det påstående som lästs upp. Påståendena kan diskuteras med hela gruppen, med de som står nära eller så kan patrulledaren be om några åsikter från olika ställen på linjen. 

Påståenden: I vår kår/skola mobbas ingen. I vår kår/skola tolereras annorlundaskap. I en grupp kan man göra sig skyldig till mobbning fastän man inte skulle vilja det. Man kan mobba utan att märka det. Den som mobbas orsakar ofta det själv. Mobbarna har själv problem. Flickor mobbar mindre än pojkar. Det är värre att lämna någon utanför än att kalla honom fula saker. Det är lätt att ta itu med mobbning. Det behövs alltid en vuxen för att reda ut mobbningen. De skyldiga måste bestraffas. Föräldrarna ska få veta om deras barn mobbar eller mobbas. 
Finskspråkig källa: Huomaan. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali kiusaamisen ehkäisyyn.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Ledaren leder övningen och ser till att spejarscouterna också kan motivera varför de ställt sig på ett visst ställe på linjen. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kompisar och mobbning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga