Spejarscouten känner igen mobbningssituationer och de roller som finns i dem. Spejarscouten kan ingripa i mobbning.

Valikko

Rollspel om mobbning


Målsättning:

Spejarscouten känner igen mobbningssituationer och de roller som finns i dem. Spejarscouten kan ingripa i mobbning.

Beskrivning:

Ledaren inleder övningen genom att ge deltagarna bakgrundsinformation. Under övningen låtsas deltagarna att det har kommit en ny spejarscout till patrullen. De andra spejarscouterna har svårt att acceptera den nya spejarscouten, eftersom hen har glasögon, är fet, pratar på annat sätt och är t.ex. från landet eller från en annan stad. Spejarscouterna får hitta på orsaken själv (med handledning av ledaren). Den nya patrullmedlemmen har blivit mobbad och det har hänt något så stort och konkret inom ramen av mobbningen att en vuxen måste ingripa. T.ex. kan ryggsäcken eller kläderna ha gått sönder, den mobbade kan ha fallit och skada sig själv. På grund av händelsen har den mobbade och de som mobbar tillsammans med sina föräldrar blivit kallade till ett möte med kårens representant eller representanter. Spejarscouterna spelar upp en teater om mötet. Efter teatern handleder ledaren spejarscouterna att fundera på varje deltagares tankar. Efter diskussionen kan spejarscouterna spela upp ett alternativt slut. Målsättningen är att spejarscouterna lever sig in i de olika rollernas känslor. Hurudana roller anknyter till mobbningssituationer? Hurudana känslor och tankar väckte situationen?  
Finskspråkig källa: Kohtaamisia, MLL:n koulurauha-aineisto 2001 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1,5 t
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Ledaren ger instruktioner för övningen och leder diskussionen efteråt. Hen ser till att spejarscouterna har ro att leva in sig i övningen. Om det finns mobbare eller mobbade i gruppen ser ledaren till att övningen genomförs på ett tryggt sätt.    

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kompisar och mobbning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga