Spejarscouten förstår hur fördomar blir till.

Valikko

Det var ju bara ett skämt


Målsättning:

Spejarscouten förstår hur fördomar blir till.

Beskrivning:

Ledaren skriver ner några skämt på lappar och lägger lapparna i en hatt eller skål. Spejarscouterna sätter sig i en ring och ledaren skickar hatten runt i ringen. I tur och ordning tar varje spejarscout en lapp ur hatten och läser den åt de andra. De andra bedömer skämtet på en skala mellan 1 och 10 poäng. Ledaren antecknar poängen.  

Efter att alla skämt har lästs upp funderar gruppen på följande frågor: Vilket skämt fick flest poäng? Varför? Vilket skämt fick få poäng? Varför? Hur kändes det om skämtet var riktat mot dig eller mot en sak du tror på? Hurudant är ett bra skämt? Hurudana skämt kan du inte acceptera? Hurudan skada kan sexistiska och rasistiska skämt göra? Vad gör du om någon berättar ett skämt, som du tycker är sårande: 
– ler artigt 
– skrattar, för att alla andra också skrattar 
– berättar din åsikt åt hen som berättat skämtet 
– går iväg utan att säga något? 

Finskspråkig källa: www.alli.fi/monikulttuurisuus/kasikirja/ 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Ledaren sammanställer skämt och skriver ner dem på papperslappar. Skämten kan behandla människor ur olika grupper: vegetarianer, rika, judar, personer med nedsatt funktionsförmåga, politiker, kändisar, utlänningar och bögar. För pausen behövs också en hatt eller en skål och ett papper för att räkna poäng. Ett viktigt skede är att välja skämten, för det är en möjlighet för ledaren att kontrollera situationen, för annars kan den här övningen lätt spåra ut. Ledaren inkluderar såväl sakliga som osakliga skämt i övningen. T.ex. i serietidningar finns det ofta skämt som hjälper oss att lära oss något positivt om världen och om oss själva. Ledaren ska akta sig för skämt som kan såra spejarscouterna.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mångfald

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga