Spejarscouten känner igen möjligheter till samarbete mellan kulturer. Hen förstår att människor är olika men har samma värde.

Valikko

Ett mångkulturellt möte på en ö


Målsättning:

Spejarscouten känner igen möjligheter till samarbete mellan kulturer. Hen förstår att människor är olika men har samma värde.

Beskrivning:

Målsättningen med pausen är att väcka diskussion om kommunikation och växelverkan mellan personer som kommer från olika kulturer. Under historien har olika kulturer anammat och lånat olika saker av varandra. Ofta gagnar ett möte mellan olika kulturer alla parter. Om vi lär oss se fördomar mot olika kulturer och se bortom vår egen etnocentrism kan vi bättre uppskatta mångfald. I den här övningen simuleras ett möte mellan två olika kulturer.  

Målsättningen är att deltagarna reflekterar över vilka fördelar som kommer med anpassningsförmåga och tolerans. Tanken är att man genom övningen synliggör att man måste lära sig förstå skillnader mellan kulturer för att kunna respektera dem.  

Övningen kräver 10-16 deltagare.  

Bakgrundsinformation om övningen: 
Det bor två stammar på en ö. Y-stammen på kullarna i mitten på ön, medan Z-stammen bor på stranden. Stammarna lever fredligt sida vid sida och har bara lite med varandra att göra. Båda stammarna har en egen kultur och ett eget språk. Båda stammarna har ändå en gemensam nämnare: i båda kulturerna uppskattar man ballonger högt. Av religiösa skäl är mångfalden bland ballonger viktigt i Y-stammen, och därför försöker de samla ballonger av olika form, färg och storlek. Z-stammen använder ballongen, främst runda och röda, till medicinska ändamål och samlar således på röda ballonger. Nyligen har en mystisk och farlig farsot spritt sig bland Z-stammens medlemmar. Enligt legender finns det endast ett bot: en sällsynt ballong, som finns gömd på en okänd plats på ön. Som tur har stammen äldsta en flera hundra år gammal karta, som tros visa vägen till den helande ballongen. Tyvärr tänkte kartan bli förstörd för många år sedan under ett krig, och nu har Z-stammen endast halva kartan. Enligt legenden är det Y-stammen som har andra hälften till kartan.  

Under övningens gång är Y-stammens uppgift att skydda sina ballonger, medan Z-stammen ska försöka hitta medicinballongen. Deltagarna kommer säkert märka att övningen kan leda till överraskande situationer.  
Finskspråkig källa: Särmää –asennekasvatusvihko

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Kansainvälisyys Vuorovaikutustaidot
Längd 1-2 t
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Ledaren berättar bakgrunden till övningen åt spejarscouterna och delar in spejarscouterna i två lag, Y- och Z-stammen. Om stammarna vill kan de komma överens om en enhetlig klädsel eller ett annat kännetecken. Då alla har tagit sina roller inleder spejarscouterna rollspelet och försöker lösa situationen i förmån för den egna stammen genom att argumentera, köpslå eller annat dylikt.   Efter övningen leder ledaren en diskussion. Under diskussionen kan man diskutera om hur man kunde lösa situationen. Finns det liknande problem mellan olika nationaliteter i verkligheten? Hur kunde de lösas? 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mångfald

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga