Spejarscouten förstår vikten av ett första intryck och känner igen fördomar.

Valikko

Första intryck


Målsättning:

Spejarscouten förstår vikten av ett första intryck och känner igen fördomar.

Beskrivning:

Ledaren ber alla lekdeltagare sitta i en ring och ger sedan ett papper åt var och en. På pappret finns det en bild på en person. Spejarscoutens uppgift är att titta på bilden och skriva det första intryck hen får i nedre kanten av pappret. Efter det viks pappret så att det som spejarscouten skrivit inte längre syns. Pappret går vidare till följande person i ringen. Varje spejarscout tittar på den andra bilden och skriver igen sitt första intryck i nedre kanten ovanför där pappret nyss veks. Pappret viks igen och ges vidare till följande person. Såhär fortsätter leken, tills pappren gått ett helt varv i ringen och varje spejarscout har sett varje papper. Efter det här vecklas pappren ut och första intrycken läses högt.  
Patrullen diskuterar om första intryck t.ex. med hjälp av följande frågor: 
– Vilka drag baserade sig första intrycket på? 
– Hurudana skillnader fanns det i de första intrycken? Vilka likheter fanns det? 
– Hur bildas ett första intryck? 
Var och en kan också beskriva när hen fått fel uppfattning om en person eller sak genom ett första intryck.  
Finskspråkig källa: Allianssi 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Ledaren väljer bilder ur en tidning på personer som har annorlunda eller iögonfallande ansikten. Hen klipper ut bilderna och limmar dem i övre kanten på ett papper, så att det blir mycket utrymme under bilden. Varje deltagare behöver ett papper och en penna. Ledaren ger instruktioner innan övningen. Det kan vara bra att visa åt deltagarna var de ska skriva sina kommentarer och hur de sedan ska vika pappret.   Pappren får cirkulera i rätt så rask takt, så att deltagarna inte har möjlighet att fundera på sitt första intryck för länge. Välj ogärna bilder på människor som är kända, utan ha istället ett stort urval på olika människor i olika åldrar, från olika kulturer och som har olika talanger, skador o.s.v. Ledaren ser till att man i diskussionen inte kritiserar andras åsikter utan bara själva kommentarerna.  Vilka var följderna av leken? Vad avslöjar leken om oss? Spejarscouterna märker att det man ser av en människa allra första gången kan vara vilseledaren. Första intryck är väldigt viktiga. Det är så lätt att dra felaktiga slutsatser om en människa man inte känner.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mångfald

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga