Spejarscouten förstår mångfald.

Valikko

Jag har aldrig…


Målsättning:

Spejarscouten förstår mångfald.

Beskrivning:

Målsättningen med pausen är att varje spejarscout avslöjar överraskande saker som hen aldrig gjort åt gruppen. Sakerna ska vara sådana som den som berättar tror att många gjort. T.ex. ”Jag har aldrig ridit på en häst.” Om den som berättar saken är den enda som gjort saken, får hen ett poäng. Den som får flest poäng vinner. 
Finskspråkig källa: MLL-Toimitaan yhdessä! Nuorten osallistava koulutus

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Längd 15min
Mål för fostran Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Den här övningen kräver öppenhet och tillit inom gruppen. Ledaren ser till att det råder en trygg atmosfär i gruppen.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mångfald

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga