Spejarscouten känner till olika traditioner i olika religioner. Hen kan ta hänsyn till olika religioner.

Valikko

Olika religioner tillsammans


Målsättning:

Spejarscouten känner till olika traditioner i olika religioner. Hen kan ta hänsyn till olika religioner.

Beskrivning:

Patrullen delar in sig i grupper som representerar olika religioner i Finland och i Senegal. Den största religionen i Senegal är islam och över 90 % av befolkningen är muslimer. Ungefär 6% hör till den katolska kyrkan och muslimer och kristna har ett gått förhållande tillvarandra och firar båda religionernas högtider tillsammans. Ateism är inte allmänt eller överhuvudtaget känt i Senegal. Patrullen ordnar en religiös tillställning där spejarscouterna har roller som t.ex. muslim, en kristen katolik, en kristen lutheran och ateist. Vad vill representanterna för varje religion hämta från sin egen religion? Vad kan vara svårt att acceptera i en annan persons tro? Varför? Hurudana konflikter kan bildas? Hur kan man ordna tillställningen så att den är öppen för alla?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Kansainvälisyys Katsomustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Ledaren hjälper vid behov spejarscouterna att komma igång. Om diskussionen inte håller sig till ämnet hjälper ledaren diskussionen tillbaka på rätt spår.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mångfald

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga