Spejarscouten uttrycker och kan motivera sin åsikt.

Valikko

Åsiktslinje


Målsättning:

Spejarscouten uttrycker och kan motivera sin åsikt.

Beskrivning:

Gruppen kommer överens att ena änden av rummet är ”ja” och andra ”nej”. Spejarscoutens uppgift är att ställa sig på skalan enligt den åsikt hen har om påståendet som ledaren läser. Spejarscouten ska också kunna motivera sin åsikt. De som inte har en åsikt i frågan kan stå i mitten av rummet, men de har inte rätt att uttrycka sig.  

Ledaren läser upp ett påstående i taget och spejarscouterna ställer sig på åsiktslinjen. Ledaren ber de personer som ställt sig i någondera av sidorna i rummet att motivera sin åsikt. Tanken är att de med sin motivering borde kunna övertala någon att byta sida. Då alla som vill säga något har sagt sitt kan de som vill byta plats i rummet. Efter det här går ledaren vidare till följande påstående. Påståendena kan t.ex. vara: 

– ”Män är mer rasistiska än kvinnor.” 
– ” Invandrare tar våra hem och våra arbetsplatser.” 
– ”Kärlek kan lösa alla problem.” 
– ”Det går inte att helt integrera muslimer i Europa.”  
– ”Man får inte kalla någon för neger.” 
– ”Det är främst unga som är rasister.” 
– ”Nationalism innebär krig.” 

Efter påståendena sammanfattar ledaren övningen. Bl.a. följande frågor kan diskuteras: 
– Hurudana känslor väckte övningen? 
– Var valen svåra? Varför? 
– Var det svårt att stå i mitten av rummet där man inte fick prata?  
– Baserade argumenten i diskussionerna på fakta eller känslor? 
– Hurudana argument var effektivast? 
– Kan situationerna i övningen jämföras med situationer från det verkliga livet? 
– Kan vem som helst bli scout? Vilka hinder finns det? Hur kan jag genom mitt eget agerande verka för att omkullkasta de här hindren? 
– Var påståendena trevliga? 
– Var övningen nyttig? 
Källa: MBF 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet Maailmankatsomus Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Ledaren sammanställer olika påståenden inför pausen. Ledarens uppgift är att sporra de mer blyga patrullmedlemmarna att uttrycka sin åsikt. Det kan finnas skäl att tygla de mer pratglada gruppmedlemmarna. Tanken är att påståendena ska vara motstridiga och det är viktigt att nämna i diskussionen efter övningen. Trots att påståendena är tvetydiga kan det finnas en gnutta sanning i dem.   Ledaren ska också förklara för gruppen att alla människor kan uppfatta samma sak på olika sätt. Det är normalt att olika människor tänker på olika sätt och anser att olika saker är viktiga. Det finns inte nödvändigtvis en åsikt som är rätt eller fel och därför är det viktigt att förstå olika orsaker och bakgrunder till olika åsikter.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Olikhet och fördomar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga