Spejarscouterna förstår hur en känsla av utanförskap och diskriminering uppstår.

Valikko

Diskriminerad – rollspel


Målsättning:

Spejarscouterna förstår hur en känsla av utanförskap och diskriminering uppstår.

Beskrivning:

Ledaren ber en tredjedel av spejarscouterna att lämna utrymmet. De som stannar kvar i utrymmet har blivit tagna som gisslan och väntar på sin räddare. Gisslan får sina ögon förbundna och de sätter sig på golvet långt ifrån varandra för att vänta på sina räddare. Gisslan blir räddad, då någon rör hen på axeln. Då räddaren anländer kan gisslan ta bort sin ögonbindel och hjälpa räddarna. Ledaren berättar tanken med leken åt gruppen med räddare, alltså att ingen kommer att räddas. Räddningsgruppen anländer knäpptyst och börjar så småningom föra mer ljud, som om det skulle komma fler räddare i takt med räddningarna. I verkligheten räddas ingen. Slutligen konstaterar lekledaren att nu torde alla vara räddade. I verkligheten sitter ännu alla fångar med förbundna ögon och känner sig diskriminerade, exkluderade och bortglömda. Leken kan väcka starka känslor. Det är mycket viktigt att rollerna lämnas bakom och att det blir klart för alla att ingen räddades och det var frågan om en lek. Leken symboliserar ändå verkligheten – vem blir utanför i vår vardag? Vem uppmärksammas inte? Vem tar man inte med? Att känna sig utanför och diskriminerad är en bekant känsla för många. I diskussionen efter leken är det bra att ta upp såväl diskriminering i kompisgänget men också i flyktingars integration i befolkningen.  
Finskspråkig källa: www.keks.fi

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Ledaren ger instruktioner om leken. Hen ser till att diskussionen genomförs ordentligt. Ledaren får spejarscouterna att fundera i hurudana verkliga situationer man kunde känna samma känslor.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Olikhet och fördomar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga