Spejarscouterna lär sig hur flyktingar beskrivs i media och hurudana föreställningar och stereotypier som finns i anknytning till flyktingar och flyktingskap.

Valikko

Flyktingar i media


Målsättning:

Spejarscouterna lär sig hur flyktingar beskrivs i media och hurudana föreställningar och stereotypier som finns i anknytning till flyktingar och flyktingskap.

Beskrivning:

Patrullen samlar tidningsurklipp och sammanställer dem till ett kollage. De utklippta bilderna kan t.ex. behandla förhållandena i det land varifrån människor flyr, men också förhållandena i det land dit flyktingarna söker sig. Patrullen reflekterar över hur människorna framställs på bilderna. Hurudana associationer försöker man skapa? Hurudana samhörigheter finns mellan bilderna? Vad visar man inte på bilden eller vad lämnas utanför bilden?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Kansainvälisyys Medialuku
Längd 1 h
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Ledaren hämtar tidningar där det finns flyktingar på bild. Ledaren hjälper spejarscouterna att granska bilderna.   

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Olikhet och fördomar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga