Spejarscouten känner igen sina fördomar. Hen har en öppen inställning till för sig själv främmande kulturer.

Valikko

Kysna blue


Målsättning:

Spejarscouten känner igen sina fördomar. Hen har en öppen inställning till för sig själv främmande kulturer.

Beskrivning:

Ledaren spelar musik och ber spejarscouterna gissa varifrån musiken är. Om det är frågan om en sång, kan ledaren be spejarscouterna att fundera på vad orden kunde betyda och vad sången handlar om. Låten kan spela i tre till fyra minuter. Spejarscouterna kan diskutera med sin kompis om musiken efter låten, utan att ändå avslöja sina gissningar om varifrån musiken är. De kan skriva upp sina gissningar. Slutligen spelas låten igen och nu får deltagarna avslöja sina gissningar åt gruppen. Ledaren berättar sedan det rätta svaret. Om ledaren har låttexten med sig, delar hen ut texten innan låten spelas en gång till. Spejarscouterna kan då följa med låttexten och också sjunga med om de vill. Gruppen kan ännu utvärdera låten efter att de läst orden. Ledaren avslutar övningen med en annan låt.  
Finskspråkig källa: www.keks.fi

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Kansainvälisyys
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Leta efter lämplig musik från någon minoritetskultur eller från en annan kontinent. Om du hittar en översättning av orden (och de passar för gruppen) kan du kopiera upp dem åt alla i patrullen. Du behöver också något att spela upp musiken med.   För att övningen ska lyckas är det viktigt att välja rätt sorts musik. Oftast är det bättre att först bara spela en sådan del av stycket där det inte ingår ord. Då koncentreras inte övningen genast på det främmande språket. Efter det kan du spela hela stycket med ord. Det valda stycket borde också vara sådant att det skapar bra stämning. Om möjligt borde patrulledaren ha bakgrundsinformation om stycket: musikstil, instrumenten eller hur populär artisten är i sitt hemland. Ofta fungerar den här övningen bäst om musiken inte helt tydligt är främmande. Till exempel klassisk musik och jazz kombineras ofta med Europa och Nord-Amerika trots att människor med annan kulturell bakgrund också spelar det. Musik, dans och alla sorters konst är utmärkta sätt att bekanta sig med främmande kulturer. Det är ändå bra att vara medveten om att de också kan förmedla stereotypier och fördomar.  Slutligen diskuterar patrullen. Blev spejarscouterna förvånade då de hörde var musiken kom ifrån? Tyckte de om musiken? Var det svårt att gissa varifrån musiken var? Varför, varför inte? Om spejarscouterna säger att musikstilen var obekant från tidigare men att de ändå tyckte om musiken kan ledaren få dem att reflektera över varför de inte tidigare lyssnat på sådan musik. För att den inte spelas på radio? Varför spelas sådan musik inte på radio? Ledarens uppgift är att leda diskussion och vid behöv ställa stödfrågor för att väcka diskussion bland spejarscouterna. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Olikhet och fördomar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga