Spejarscouten bekantar sig med andra och förstår sig på olikhet.

Valikko

Människobingo


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med andra och förstår sig på olikhet.

Beskrivning:

Ledaren förbereder ett frågeformulär på basen av frågorna här nedanför åt spejarna. Varje spejarscout behöver också en penna. Målsättningen med övningen är att spejarscouterna ska prata med så många som möjligt. Spejarscouten försöker ta reda på något om varje person som hen kan skriva i en ny låda.  

Spejarscouterna går omkring och frågar följande frågor av varandra: 
”Är du den som… 
– nyligen har målat eller renoverat hemma?” 
– tycker om att laga mat?” 
– har rest till något land i Europa?” 
– bor med sina föräldrar?” 
– läser dagstidningar regelbundet?” 
– syr kläder åt sig själv?” 
– tycker om fotboll?” 
– har husdjur?” 
– kan spela ett instrument?” 
– kan tala esperanto?” 
– har föräldrar, mor- eller farföräldrar som är födda utomlands?” 
– har rest utanför Europa?” 

Efter övningen diskuterar patrullen. Ledaren frågar spejarscouterna vad de tyckte om övningen. Efter det leder hen diskussionen in på hur mångsidiga egenskaper, färdigheter och intressen det finns i patrullen. Påverkades spejarscouternas svar av olika kulturbakgrunder? Påverkade könet på svaren? 
Finskspråkig källa: http://www.alli.fi/monikulttuurisuus/kasikirja/

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Ledaren förbereder bingoblanketterna på förhand. Hen leder diskussionen efter övningen genom att ställa följdfrågor, som leder spejarscouterna till att märka styrkor och mångsidigheten i den egna gruppen.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Olikhet och fördomar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga