Spejarscouten uppskattar olikhet.

Valikko

Min sten


Målsättning:

Spejarscouten uppskattar olikhet.

Beskrivning:

Varje spejarscout söker en sten åt sig. Alternativt kan spejarscouterna ha hittat stenen tidigare under dagen och fått i uppgift att hålla reda på den hela dagen. På kvällen berättar sedan var och en vad som är speciellt med den egna stenen. Ledaren styr diskussionen så att spejarscouterna märker att alla stenar är annorlunda, liksom alla människor. Det är också bra att diskutera varför en människa väljer stenen (och kläder, kompisar o.s.v.) enligt sina egna preferenser och varför man upplever att den egna preferensen är viktigare än andras. Målsättningen är att lära sig att uppskatta olikhet och att istället för olikheten märka likheterna.  
Källa: Paraisten Merikotkat (finskspråkig kår i Pargas) 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Längd 15min
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Ledarens uppgift är att leda diskussionen och få spejarscouterna att göra observationer om jämlikhet. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Olikhet och fördomar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga