Spejarscouten vet att vi alla är olika men ändå lika mycket värda.

Valikko

Orättvisa


Målsättning:

Spejarscouten vet att vi alla är olika men ändå lika mycket värda.

Beskrivning:

Patrullen inledas i två lag. Varje lag har en boll och ställer sig på sin planhalva. Tanken är att bränna de på det motsatta laget. Då man blir träffad av bollen är man ute ur spelet och hamnar sätta sig utanför spelplanen. Patrullen spelar först en övningsrunda. Efter det får ena laget endast kasta bollen med sin vänstra hand om de är högerhänta och vice versa. Tanken är att få erfarenhet av orättvis behandling för att väcka diskussion. Patrullen får sedan som uppgift att lista globala orättvisor. Hurudana orättvisor finns det? Vad beror de på och vad kan man göra åt dem?  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Längd 20 min
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Ledaren hjälper spejarscouterna att komma igång med diskussionen. Hen ställer vid behov specificerande eller ledande frågor.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Olikhet och fördomar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga